Znak L0.1102.8.1.2021

Kraków, dn. 11.10.2021r.

 


POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta badawczo-dydaktycznego

 

w Katedrze Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu

 

na Wydziale Inżynierii Lądowej

 


Wymiar etatu: 1
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy
Reprezentowana dyscyplina naukowa inżynieria lądowa i transport

 

1. Niezbędne wymagania:

 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • ukończenie wyższych studiów technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, kierunek transport;
 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra inżyniera;
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego, zwłaszcza technicznego;
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia;
 • wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.


2. Dodatkowe wymagania:

 • zainteresowania naukowe związane z transportem kolejowym;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w przypadku obcokrajowców;
 • zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • praca naukowa w zakresie inżynierii lądowej i transportu kolejowego (z obowiązkiem publikowania uzyskiwanych wyników);
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w szczególności laboratoriów, ćwiczeń audytoryjnych i zajęć projektowych w zakresie przedmiotów zlecanych do Katedry L5;
 • udział w pracach naukowych i organizacyjnych prowadzonych w Katedrze L5.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony PK – zakładka Praca na PK);
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub deklaracja uzupełnienia w pierwszym roku zatrudnienia;
 • dla osób zatrudnionych w szkolnictwie wyższym (poza PK) – dwie ostatnie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, dodatkowo w przypadku obcokrajowców o znajomości języka polskiego.

 


Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 • analizie złożonej dokumentacji;
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe).

 


Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.12.2021 r.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek główny, parter, pok. 23, tel. 12 628 23 20 w godz. 08.00–14.00.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych, znak sprawy L0.1102.8.1.2021 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dokumenty należy złożyć w terminie do 10.11.2021 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15.11.2021 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość wyłącznie kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MEiN.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu w dniach 6-17.12.2021r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.