POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko pracy

 

administratora lokalnej sieci komputerowej

 

w Dziale Informatyzacji

 


1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • monitorowanie i współzarządzanie uczelnianą siecią komputerową PK w celu zapewnienie ciągłości działania;
 • konfiguracja urządzeń, systemów operacyjnych i usług;
 • monitorowanie i aktualizacja oprogramowania;
 • zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem;
 • regularna archiwizacja oprogramowania i danych;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie zarządzanej infrastruktury;
 • współpraca z zespołem Helpdesk przy złożonych problemach użytkowników;
 • wykonywanie, w ramach posiadanych kompetencji, innych prac wynikających z pracy działu, zleconych przez kierownika.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne;
 • staż pracy – minimum 5 lat;
 • doświadczenie zawodowe: wymagane minimum 3-letnie doświadczenie w administrowaniu siecią komputerową dla minimum 100 użytkowników;
 • znajomość języków obcych: znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie ze zrozumieniem opisów, instrukcji i specyfikacji technicznych;
 • bardzo dobra praktyczna znajomość protokołów i usług sieciowych;
 • biegła znajomość systemu Linux (preferowane RH i Centos);
 • umiejętność programowania w shell-u;
 • umiejętność instalacji i konfiguracji serwerów i urządzeń sieciowych;
 • znajomość narzędzi do monitorowania systemów i aplikacji;
 • umiejętność diagnozowania i usuwania problemów systemowych oraz sieciowych;
 • zdolność analitycznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • gotowość do aktualizacji i poszerzania wiedzy.


3. Dodatkowe wymagania:

 • sprawność w działaniu;
 • znajomość specyfiki środowisk zwirtualizowanych VMware vSphere;
 • znajomość zagadnień z zakresu zarządzania siecią WiFi;
 • umiejętność samodzielnego, rzetelnego i odpowiedzialnego działania w celu realizacji powierzonego zakresu obowiązków;
 • systematyczność i dobra organizacja pracy;
 • umiejętność jasnego i logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • umiejętność pozyskiwania i analizowania informacji, dokładność i sumienność, kultura osobista;
 • umiejętność efektywnej współpracy w zespole, umiejętności interpersonalne i organizacyjne.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV;
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 28.02.2022 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko administratora lokalnej sieci komputerowej w Dziale Informatyzacji. W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: Konkurs na stanowisko administratora lokalnej sieci komputerowej w Dziale Informatyzacji.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 13-24.03.2022 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.