POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko pracy

 

samodzielnego referenta technicznego / specjalisty

 

(w zależności od stażu pracy)

 

w Dziale Informatyzacji

 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • monitorowanie i zarządzanie systemem Data Center PK w celu zapewnienie ciągłości działania;
 • konfiguracja urządzeń, systemów operacyjnych i usług;
 • monitorowanie i aktualizacja oprogramowania;
 • zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem;
 • administracja elementami systemu bezpieczeństwa IT na PK;
 • planowanie i regularne tworzenie kopii bezpieczeństwa danych;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie zarządzanej infrastruktury;
 • współpraca z zespołem Helpdesk przy złożonych problemach użytkowników;
 • wykonywanie, w ramach posiadanych kompetencji, innych prac wynikających z pracy działu, zleconych przez kierownika.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • przy wykształceniu średnim staż pracy:
  • samodzielny referent techn. - 4 lata,
  • specjalista – 8 lat;
 • przy wykształceniu wyższym staż pracy:
  • samodzielny referent techn. – nie wymagany,
  • specjalista – 3 lata;
 • doświadczenie zawodowe: wymagane minimum 4-letnie doświadczenie w administrowaniu systemami serwerowymi Windows / Linux;
 • znajomość języków obcych: znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie ze zrozumieniem opisów, instrukcji i specyfikacji technicznych;
 • bardzo dobra praktyczna znajomość protokołów i usług sieciowych;
 • biegła znajomość systemu Linux (preferowane RH i Centos);
 • umiejętność programowania w Bash, Perl, Python, SQL;
 • znajomość usług katalogowych LDAP, apache, nginx;
 • biegła znajomość specyfiki środowisk zwirtualizowanych VMware;
 • umiejętność instalacji i konfiguracji serwerów i urządzeń sieciowych (EMC, Dell, Fortigate, FortiWAF);
 • znajomość narzędzi do monitorowania systemów i aplikacji;
 • biegła znajomość systemów operacyjnych MS Windows Server, MS Exchange 2019;
 • biegła znajomość zarządzania usługami Active Directory w środowisku MS Windows Server 2019;
 • umiejętność diagnozowania i usuwania problemów systemowych oraz sieciowych;
 • zdolność analitycznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność efektywnej współpracy w zespole, umiejętności interpersonalne i organizacyjne;
 • gotowość do aktualizacji i poszerzania wiedzy.


3. Dodatkowe wymagania:

 • sprawność w działaniu;
 • umiejętność samodzielnego, rzetelnego i odpowiedzialnego działania w celu realizacji powierzonego zakresu obowiązków;
 • systematyczność i dobra organizacja pracy;
 • umiejętność jasnego i logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • umiejętność pozyskiwania i analizowania informacji, dokładność i systematyczność, rzetelność, sumienność, kultura osobista.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV;
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 31.01.2022 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko: sam. ref. techn./specjalista (w zależności od stażu pracy) w Dziale Informatyzacji. W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: Konkurs na stanowisko sam. ref. techn./specjalista (w zależności od stażu pracy) w Dziale Informatyzacji.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 21-25.02.2022 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.