Drukuj
 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło właśnie XII edycję programu „Lider”, skierowanego do młodych naukowców. Finansowanie na łączną kwotę w wysokości 80 670 706,14 zł otrzymało 56 projektów. Wśród laureatów programu znaleźli się młodzi badacze z Politechniki Krakowskiej. 
 
Celem programu „Lider” jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. O finansowanie z NCBR mogą ubiegać się doktoranci, nauczyciele akademiccy nie posiadających stopnia doktora, osoby posiadające stopień doktora od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, osoby posiadające stopień doktora habilitowanego (pod warunkiem, że od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat). Nabór wniosków w XII edycji „Lidera” trwał od 18 stycznia do 18 marca br. Maksymalna wartość finansowania projektu to 1,5 mln zł. 
 
W gronie laureatów programu „Lider” znaleźli się pracownicy naukowi i doktoranci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Dr inż. Anita Staroń otrzymała 1 478 750,00 zł dofinansowania na projekt pn. „Funkcjonalne materiały kompozytowe na bazie odpadowego oleju spożywczego do zastosowań w miejscach i obiektach użyteczności publicznej o podwyższonym ryzyku występowania patogenów”. Dr inż. Wiktor Kasprzyk na projekt „Nowe fluorescencyjne metody skriningowe wykrywania i oznaczania stężenia wybranych substancji sympatykomimetycznych, psychoaktywnych oraz ich metabolitów” uzyskał wsparcie w wysokości 1 499 075,00 zł. NCBR wyróżniło w XII edycji „Lidera” mgr. inż. Macieja Pilcha, który na realizację przedsięwzięcia naukowego pn. „Wielomateriałowa drukarka 3D dedykowana do produkcji detali z litego metalu oraz stopów galwanicznych, a także elementów hybrydowych typu metal-tworzywo polimerowe przy wykorzystaniu opracowanej sprzężonej technologii elektroosadzania metali oraz fotopolimeryzacji żywic polimerowych” otrzyma 1 470 000,00 zł. Mgr inż. Damian Kułaga na swoje prace „Innowacyjne związki first-in-class, jako ligandy receptora 5-HT7 w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi TNBC” dostanie 1 347 750,00 zł.
 
Pełna lista nagrodzonych projektów 
 (bk)