Drukuj

Politechnika Krakowska organizuje w terminie od 25 października do 17 grudnia 2021 r. zajęcia wyrównawcze z niżej wymienionych przedmiotów dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/22:

 

 

 

Każdy student zainteresowany udziałem w zajęciach może wybrać jeden przedmiot, w którym weźmie udział.

 

Celem zajęć jest wyeliminowanie ewentualnych różnic w przygotowaniu abiturientów do podjęcia studiów oraz wyrównanie poziomu wiedzy studentów na pierwszym roku studiów. Studenci nie ponoszą odpłatności za udział w zajęciach, program jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Deklaracje udziału w zajęciach wyrównawczych należy składać w Dziekanacie Wydziału w terminie do 22 października 2021 r. Szczegółowe informacje w sprawie zajęć są dostępne w Dziekanacie Wydziału.


Zachęcamy do udziału w zajęciach. Liczba miejsc jest ograniczona!