Drukuj
 
 
Marta TyrkaMarta Tyrka z Politechniki Krakowskiej została powołana w skład Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Studentka PK znalazła się w gronie 37 osób, których zadaniem będzie m.in. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia, a także inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Polsce.
 
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest organem opiniodawczo-doradczym przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Została powołana w 2019 r., a jej kadencja trwa dwa lata. W Radzie zasiadają reprezentanci: organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, młodzieżowych rad gmin, młodzieżowych rad powiatów, młodzieżowych sejmików województw i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Do głównych zadań Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem należy wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych i programów rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia. Członkowie mogą również inicjować i wspierać działania na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi. 
 
W Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem II kadencji zasiądzie m.in. Marta Tyrka (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne) – studentka 4. roku budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej oraz 1. roku inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Marta angażuje się w działalność Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej. W bieżącej kadencji przewodniczy Komisji Promocji i Mediów, a także jest członkinią Senatu Politechniki Krakowskiej. Jest Ambasadorką Strefy Komfortu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W 2021 r. koordynowała organizację obozu integracyjnego dla nowych studentów PK pn. „Adapciak”. Wydarzenie było okazją do spotkania z władzami Politechniki, poznania jej kampusów i Krakowa oraz uczestniczenia w licznych atrakcjach podczas pobytu w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego PK w Żywcu. 
 
(bk)