POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta

 

w grupie pracowników dydaktycznych

 

w Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa


na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

 

 

Wymiar etatu: pełny etat
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesięcy
Reprezentowana dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 


1. Niezbędne wymagania:

 • wyższe wykształcenie techniczne, stopień co najmniej magistra inżyniera o specjalności Urządzenia Cieplne i Zdrowotne i Ochrony Powietrza;
 • doświadczenie dydaktyczne przynajmniej pół roku w zakresie przedmiotów obejmujących zagadnienia związane z ogrzewnictwem, wentylacją, klimatyzacją i chłodnictwem;
 • uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji sanitarnych oraz do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania elementów instalacji oraz badania ich stanu technicznego od co najmniej 7 lat;
 • sprawowanie samodzielnej funkcji projektanta w zakresie instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa przez przynajmniej 5 lat, udokumentowane listą wykonanych projektów samodzielnie lub w zespole, obejmujących instalacje HVAC w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej i mieszkaniowych;
 • biegłość w stosowaniu programów komputerowych służących do projektowania instalacji HVAC;
 • biegła znajomość programu AutoCad;
 • znajomość szerokiego spektrum urządzeń technicznych typu centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej, klimakonwektory, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne, promienniki;
 • świadectwo ukończenia studium pedagogicznego dla nauczycieli akademickich;
 • cechy osobiste: komunikatywność, samodzielność, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista.


2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie działalności dydaktycznej:

 • realizacja zajęć ze studentami w zakresie określonym w Regulaminie Pracy PK;
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • prowadzenie konsultacji ze studentami.

W zakresie działalności organizacyjnej:

 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych;
 • aktywny udział w pracach organizacyjnych Laboratorium i Wydziału.


3. Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej;
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie (studia wyższe);
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego odbycia.

 


Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 • analizie złożonej dokumentacji;
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe).

 


Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6) w Krakowie, ul. Warszawska 24, bud. W-15, tzw. „Houston”, pok. 18A w godz. 9.00-14.00 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Teczka (email) z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6) na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Dokumenty należy złożyć w terminie do 10.11.2021 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 22.11.2021 r.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Kwalifikacyjną. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie BIP PK.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6) w dniach 23-26.11.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.