Drukuj

KOMUNIKAT NR 9

 

KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

 

im. Tadeusza Kościuszki

 

z dnia 15 października 2021 r.

 

znak DA3.022.9.2021

 


w sprawie Procedury zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK

 

 

§ 1

Wprowadzam zaktualizowaną Procedurę zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK, stanowiącą załącznik do niniejszego komunikatu.


§ 2

Aktualne informacje dotyczące zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 dostępne są w serwisie internetowym „Informacje związane z wirusem SARS-CoV-2”.


§ 3

1. Traci moc Komunikat nr 6 Kanclerza PK z 6 listopada 2020 r. w sprawie Procedury zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK, z późn.zm.
2. Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

KANCLERZ

mgr inż. Leszek Bednarz

 

 

Załączniki: