inauguracja   otwarty 3   influ
Organizacja ważnych wydarzeń   Dzień Otwarty na PK   Współpraca z influencerami
         
wdo   informator 2   sklep
Wirtualny Dzień Otwarty   Informator dla kandydatów    Gadżety
         
tk   rekrut 1    spotkania
Konkurs na temat Kościuszki   Pan Rekrut   Spotkania z uczniami