Decyzją JM Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Białkiewicza, 2 listopada 2021 r. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.