W związku z Juwenaliami Krakowskimi,
decyzją JM Rektor PK dzień 16 maja 2014 r. (piątek)
jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych.