POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
 
 ogłasza konkurs na stanowisko pracy
 
specjalisty inżynieryjno-technicznego
 
w wymiarze pełnego etatu
 
w  Katedrze Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki  
 
 
1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 • opieka techniczna nad laboratoriami fizycznymi i elektronicznymi;
 • opieka techniczna nad zbiorami demonstracji;
 • pokazy demonstracji na wykładach zgodnie z wytycznymi wykładowcy;
 • pomoc techniczna podczas zajęć dydaktycznych w laboratoriach.
 
2. Niezbędne wymagania: 
 • wykształcenie wyższe – nauki fizyczne lub techniczne;
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy) 3 lata;
 • doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku 2 lata;
 • znajomość języków obcych: znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie ze zrozumieniem artykułów naukowych i opisów technicznych;
 • niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe: bardzo dobra znajomość ogólnych zagadnień technicznych, osobiste zainteresowanie rozwiązywaniem problemów technicznych.
 
3. Dodatkowe wymagania:
 • myślenie analityczne;
 • zdolność rozpoznawania i rozwiązywania problemów;
 • aktualizowanie wiedzy i umiejętności zawodowych;
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
 • uzdolnienia techniczne.
 
4. Wymagane dokumenty: 
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia); 
 • list motywacyjny; 
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie; 
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach; 
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności. 
 
Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej, w godz. 7.00-15.00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 5.11.2021 r.
 
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Katedrze Fizyki WIMiF. W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: Konkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Katedrze Fizyki WIMiF.
 
Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postępowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4. 
 
Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 
 
Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach  od 22-30.11.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.