Kamil Stańczyk, absolwent Politechniki Krakowskiej, otrzymał Nagrodę im. Tadeusza Tertila, która przyznawana jest autorom najlepszych prac dyplomowych o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim. Nazwiska zwycięzców ogłoszono 30 października podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu Tarnowskiego. 
 
Nagroda im. Tadeusza Tertila została ustanowiona w 2007 r. Jej patron pełnił funkcję burmistrza Tarnowa w latach 1907-1923, z przerwą w czasie okupacji miasta przez wojska rosyjskie (1914-1915). Był też posłem do Rady Państwa w Wiedniu i Sejmu Krajowego Galicji we Lwowie oraz członkiem Polskiej Komisji Likwidacyjnej. 
 
O nagrodę mogli ubiegać się autorzy prac dyplomowych – absolwenci studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – mieszkający na stałe w Tarnowie lub w powiecie tarnowskim. Laureatów wyłoniono w trzech kategoriach: prace magisterskie w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych, prace magisterskie w obszarze nauk pozostałych, prace licencjackie i inżynierskie.
 
Jednym z laureatów XV edycji konkursu o Nagrodę im. Tadeusza Tertila został Kamil Stańczyk, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Jury doceniło jego pracę magisterską na temat interwencji urbanistycznej, która dotyczy nowego centrum aktywności w Mościcach. Wychowanek PK otrzymał 4 tys. zł oraz dyplom i statuetkę. 
 
Za najlepszą pracę magisterską z obszaru nauk humanistycznych, jury uznało dyplom Krzysztofa Kosteckiego, absolwenta Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, pt. „VSM-Value Stream Mapping jako narzędzie analizy i optymalizacji przepływów w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie firmy XYZ”. W kategorii prace licencjackie i inżynierskie nagroda trafiła do Arkadiusza Kopacza (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa), który postanowił zająć się wizualizacją Nowej Synagogi w Tarnowie. W tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Tadeusza Tertila, wręczono również trzy wyróżnienia dla trojga uczestników: Magdaleny Kozioł (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie), Wiktora Bochenka (Uniwersytet Jagielloński), Urszuli Kosiarskiej (Wyższa Szkoła Biznesu). 
 
(bk)