POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko pracy

 

młodszego bibliotekarza

 

w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

 


1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • redakcja strony www BPK (zakładki: zasoby elektroniczne, zdalny dostęp, dostępy testowe, e-szkolenia, aktualności);
 • dyżury w Czytelni Czasopism (wg harmonogramu);
 • udział w utrzymaniu porządku w Czytelni Czasopism;
 • tworzenie spisów treści czasopism dostępnych w BPK;
 • obsługa wpływu wydawnictw ciągłych z wymiany i darów (zastępstwo w razie nieobecności osoby odpowiedzialnej);
 • samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji związane z wykonywaną pracą.


2. Niezbędne wymagania dla kandydata:

 • wykształcenie wyższe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub pokrewne;
 • znajomość języków obcych: angielski (co najmniej w stopniu dobrym);
 • umiejętność obsługi komputera, skanera oraz użytkowych aplikacji biurowych (typu MS Office);
 • wiedza z zakresu działalności biblioteki naukowej;
 • doświadczenie zawodowe: nie wymagane.


3. Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność organizacji własnej pracy, także pod presją czasu, samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • osoba na tym stanowisku powinna odznaczać się komunikatywnością, umiejętnością pracy w zespole, wysoką kultura osobistą, umiejętnością pozyskiwania informacji, umiejętnością korzystania z dostępnych źródeł informacji, chęcią stałego podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy w zakresie wykonywanych zadań.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli występuje);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.


5. Dodatkowe informacje:

 • przewidywany okres zatrudnienia: zatrudnienie od 22 listopada 2021 na okres próbny - 3 miesiące, następnie umowa na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze od 3 000,00 zł (brutto) + premia 10% + dodatek stażowy, po potwierdzeniu prawa do jego otrzymywania, oraz tzw. „trzynasta pensja”;
 • dostępny pakiet socjalny (w tym m.in. dopłata do „wczasów pod gruszą”).

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 10.11.2021 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko mł. bibliotekarza w Bibliotece Politechniki Krakowskiej.

 

w przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: Konkurs na stanowisko mł. bibliotekarza w BPK.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 22.11.2021 do 26.11.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.