Kolejny sukces naukowców z Politechniki Krakowskiej podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS, która w dniach 25-27 października odbywała się w formie on-line. Zespół z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki zdobył Złoty Medal za rozwiązanie pn. „Bioactive composite coatings for biomedical application”, dotyczące opracowania wielofunkcyjnych, biozgodnych i bioaktywnych powłok kompozytowych przeznaczonych do różnych zastosowań biomedycznych.
 
Dyplom IWIS  - Złoty MedalNad rozwiązaniem pracował zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK, dr inż. Agnieszka Tomala, mgr inż. Dagmara Słota, mgr inż. Wioletta Florkiewicz, mgr inż. Anna Drabczyk, mgr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk, mgr inż. Magdalena Głąb, mgr inż. Karina Piętak, mgr inż. Mateusz Dyląg, realizując projekt „Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego” w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIR.04.04.000-00-16D7/18). 
 
Przedmiotem wynalazku docenionego w czasie Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS są powłoki kompozytowe polimerowo-ceramiczne zawierające bioaktywne fosforany wapnia, kolagen i glutation. Zaproponowane rozwiązanie opisuje nowatorskie wielofunkcyjne materiały, które spełniają wymagania nowoczesnych biomateriałów dla implantologii i stomatologii. Dzięki połączeniu dobrze znanej bioaktywności fosforanów wapnia, biokompatybilności naturalnego białka oraz właściwości przeciwutleniających i prozdrowotnych glutationu, a także jego aktywności przeciwzapalnej i zdolności do wspomagania różnicowania osteoklastów, możliwe jest otrzymanie materiałów wielofunkcyjnych, wspomagających proces łączenia implantu z tkankami gospodarza, jak również wspomaganie regeneracji uszkodzonych tkanek. Ponadto, zastosowanie materiałów kompozytowych o proponowanym składzie jako powłok na polilaktydzie pozwala otrzymać materiał bioaktywny o dobrych właściwościach mechanicznych. Dzięki zastosowaniu glutationu powstałe powłoki będą charakteryzować się dodatkowymi właściwościami prozdrowotnymi. 
 
Nasze rozwiązanie znajdzie zastosowanie w stomatologii lub implantologii do produkcji różnego rodzaju implantów, również poddanych obciążeniom dynamicznym. Ponadto –  dzięki wielopoziomowemu działaniu – może wspomóc procesy regeneracyjne tkanek, a równocześnie zapobiegać występowaniu infekcji pozabiegowych związanych z procedurami wszczepiania implantów – mówi prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej. 
 
Innowacje prezentowane podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków stanowią przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. W dniach 25-27 października o swoich wynalazkach opowiadali przedstawiciele instytutów badawczych, szkół wyższych, przedsiębiorstw i indywidualni twórcy. Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie, prezentują swój dorobek w 12 kategoriach, od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych. Jak co roku, w największym w Polsce wydarzeniu promującym innowacje wzięli udział wynalazcy z wielu krajów, m.in. Chorwacji, Iranu, Kanady, Malezji, Korei Południowej, Rumunii, Tajwanu.
 
(bk)