Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK, został laureatem prestiżowej Nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Nagroda przyznawana jest za wyróżniającą się, opublikowaną, twórczą pracę naukową lub cykl prac z dziedziny nauk technicznych. 
 
Na zdjęciu młody mężczyzna w dużych, modnych okularach, z brodą. Pod szyją mucha, elegancka koszula i marynarka. Delikatnie się uśmiecha. To profesor Paweł PławiakProf. Paweł Pławiak został wyróżniony w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja za cykl 31 publikacji dotyczących badań bazujących na uczeniu zespołowym, głębokim, obliczeniach ewolucyjnych oraz ich fuzji, które doprowadziły do zaprojektowania nowych skutecznych metod uczenia maszynowego. – W ostatnich dekadach możemy zauważyć wzmożone zainteresowanie różnymi technikami uczenia maszynowego, co jest spowodowane ich niezwykłą przydatnością i możliwością rozwiązywania problemów, które są niezwykle skomplikowane, zwłaszcza przy zastosowaniu sposobów konwencjonalnych. Zalety uczenia maszynowego (w szczególności inteligencji obliczeniowej) leżą we własnościach „odziedziczonych” po ich biologicznych odpowiednikach, takich jak uczenie się i uogólnianie wiedzy (np. sztuczne sieci neuronowe), globalna optymalizacja (np. algorytmy genetyczne) i stosowanie nieprecyzyjnych terminów (np. systemy rozmyte) – mówi prof. Paweł Pławiak z Politechniki Krakowskiej. 
 
Badania prowadzone przez prof. Pławiaka, a bazujące na uczeniu zespołowym, głębokim, obliczeniach ewolucyjnych oraz ich fuzji doprowadziły do zaprojektowania nowych, skutecznych metod i opracowania procedur przetwarzania i analizy danych, np. nowej metodyki analizy dłuższych dziesięciosekundowych fragmentów sygnału EKG, zaprojektowania nowatorskich wielowarstwowych zespołów klasyfikatorów wraz z odpowiednią genetyczną optymalizacją ich struktur czy opracowania nowej koncepcji warstwowego treningu genetycznego, polegającego na sprzężeniu selekcji cech, walidacji krzyżowej oraz optymalizacji parametrów klasyfikatorów za pomocą algorytmu genetycznego, by wyeliminować efekt przeuczenia. 
 
Uzyskane przez naukowca z PK wyniki mają praktyczny charakter i mogą – poprzez zaimplementowanie zaprojektowanych algorytmów w chmurach obliczeniowych lub urządzeniach mobilnych – zostać wykorzystane np. do wspomagania pracy lekarzy, identyfikowania osób, rozpoznawania tuszu i papieru w medycynie sądowej itp.
 
Dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK (na zdjęciu / fot. Jan Zych) od 1 stycznia br. pełni funkcję dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej. Z uczelnią związany jest od 2013 r. W 2012 r. zdobył tytuł magistra inżyniera elektroniki i telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej. Stopień doktora uzyskał również na AGH za rozprawę doktorską pt. „Automatyczne diagnozowanie dysfunkcji mięśnia sercowego na podstawie analizy sygnału elektrokardiograficznego (EKG) przy wykorzystaniu systemu ewolucyjno-neuronowego”, którą obronił z wyróżnieniem w 2016 r. Habilitację uzyskał w 2020 r. na Politechnice Śląskiej (rozprawa pt. „Rozwój metod uczenia maszynowego bazujących na uczeniu zespołowym, głębokim i obliczeniach ewolucyjnych oraz ich fuzji”). 
 
Do zainteresowań badawczych prof. Pawła Pławiaka należą: metody uczenia maszynowego (w tym metody inteligencji obliczeniowej), uczenie zespołowe, uczenie głębokie, obliczenia ewolucyjne, klasyfikacja i rozpoznawanie wzorców, przetwarzanie i analiza sygnałów, analiza i eksploracja danych, technologia sensorowa oraz biocybernetyka i medycyna. Naukowiec jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Należy do zespołu doradczego MEiN do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Pracuje też w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. 2 listopada br. prezes Rady Ministrów powołał prof. Pawła Pławiaka na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw naukowych Instytutu Łączności – narodowej instytucji badawczo-rozwojowej w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych.
 
Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN przyznawane są badaczom polskim lub cudzoziemcom zatrudnionym w okresie ostatnich czterech lat w Polsce, którzy w roku opublikowania pracy lub ostatniej z cyklu zgłoszonych prac nie posiadali tytułu naukowego, nie byli dotychczas wyróżnieni Nagrodą i nie przekroczyli 40. roku życia. Prace będące przedmiotem Nagrody muszą być opublikowane nie później niż w ciągu ostatnich czterech lat kalendarzowych, nie wliczając w to roku przyznawania Nagrody. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych PAN mogą występować członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz członkowie komitetów naukowych i problemowych afiliowanych przy Wydziale IV. 
 
W tym roku, oprócz prof. Pawła Pławiaka, nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN otrzymali: dr inż. Grzegorz Bury z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (inżynieria lądowa i transport; rozprawa doktorska pt. „Precise orbit determination of GNSS Satellite using microwave and laser Ranging data”), dr inż. Mateusz Kopeć z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (inżynieria materiałowa; cykl 6 prac dotyczących formowania na gorąco komponentów tytanowych), prof. dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel z Politechniki Poznańskiej (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; cykl 11 prac dot. zbadania i opracowania technologii umożliwiającej konwersję szerokiej gamy substratów pochodzących z odpadów i ścieków na biochemikalia i biopaliwa), dr hab. Filippo Pierini z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki (inżynieria biomedyczna; cykl 4 publikacji dot. reagujących na bodźce nanostrukturalnych hydrożeli), dr inż. Leszek Pstraś z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN (inżynieria biomedyczna; praca doktorska pt. „Mathematical modelling of cardiovascular response to haemodialysis” oraz 7 prac powiązanych).
 
(bk)