Politechnika Krakowska prowadzi w roku akademickim 2017/18 studia III stopnia w 11 dyscyplinach naukowych.

Dyscyplina naukowa Dziedzina nauki Wydział Forma studiów
Architektura i urbanistyka Nauki techniczne Wydział Architektury stacjonarne
Budowa i eksploatacja maszyn Nauki techniczne Wydział Mechaniczny stacjonarne
Budownictwo Nauki techniczne Wydział Inżynierii Lądowej stacjonarne
Energetyka Nauki techniczne Wydział Mechaniczny stacjonarne
Inżynieria chemiczna Nauki techniczne Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej stacjonarne
Inżynieria materiałowa Nauki techniczne Wydział Mechaniczny stacjonarne
Inżynieria produkcji Nauki techniczne Wydział Mechaniczny stacjonarne
Inżynieria środowiska Nauki techniczne Wydział Inżynierii Środowiska stacjonarne
Mechanika Nauki techniczne Wydział Mechaniczny stacjonarne
Technologia chemiczna Nauki techniczne Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej stacjonarne
Transport Nauki techniczne Wydział Inżynierii Lądowej stacjonarne