W związku z wprowadzeniem Komunikatu Kanclerza Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki nr 14 z 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Procedury zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK nastąpiły zmiany w sposobie informowania stacji sanitarno-epidemiologicznych w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.


Kierownicy jednostek/dziekanaty/sekretariaty, gdy tylko otrzymają informację odnośnie zakażonego członka wspólnoty uczelni, zobowiązani są skontaktować się z osobami z bliskiego kontaktu zakażonego oraz przekazać informację o zakażeniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 


W przypadku podawania osób z bliskiego kontaktu:

 

 1. pracowników - kierownicy jednostek organizacyjnych wypełniają załącznik nr 4 oraz przekazują go osobie upoważnionej do kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w formie mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zamieszczając w mailu dodatkowo informacje o osobie zakażonej – tj. imię i nazwisko, PESEL, data ostatniej wizyty na PK.
 2. studentów oraz doktoratów (uczestników studiów doktoranckich) informacje o osobach z bliskiego kontaktu do stacji sanitarno-epidemiologicznej przekazują upoważnieni pracownicy wydziałów
  Wydział Inżynierii Lądowej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  Wydział Architektury – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  Wydział Mechaniczny – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. doktorantów Szkoły Doktorskiej informacje o osobach z bliskiego kontaktu do stacji sanitarno-epidemiologicznej przekazuje upoważniony pracownik Szkoły Doktorskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W przypadku gdy osoba zakażona nie miała bliskiego kontaktu z innymi pracownikami, osoby upoważnione przez Rektora PK, o których mowa powyżej informują o tym fakcie stację sanitarno-epidemiologiczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Lista osób upoważnionych przez Rektora PK (klikni tutaj)

 


Na Osiedlu Studenckim Politechniki Krakowskiej:

 

 1. W przypadku uzyskania informacji o pozytywnym wyniku na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, wiążącej się z tym izolacji, hospitalizacji bądź objęciu kwarantanną, mieszkaniec Osiedla Studenckiego PK natychmiast powinien o tym fakcie zawiadomić pracowników administracji domu studenckiego.
 2. Pracownicy administracji domu studenckiego niezwłocznie informują o tym fakcie kierownika Osiedla Studenckiego PK, współlokatorów osoby zakażonej oraz wysyłają informację dotyczącą osób z bliskiego kontaktu, przygotowaną na podstawie załącznika nr 4 do niniejszej procedury do właściwego wydziału, wraz z danymi dotyczącymi osoby zakażonej (imie, nazwisko, PESEL, data ostatniej wizyty w domu studenckim).
 3. Kontakty do osób odpowiedzialnych za zgłoszenie osób z bliskiego kontaktu do stacji sanitarno-epidemiologicznej znajdują się w ust. 5 podrozdziału Postępowanie w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa oraz w serwisie internetowym „Informacje związane z wirusem SARS-CoV-2”.
 4. Kierownik Osiedla Studenckiego powiadamia swoich bezpośrednich przełożonych oraz wysyła informację na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..