Na Politechnice Krakowskiej zostały przyznane Nagrody Rektora za 2020 r. dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, organizacyjne, dydaktyczne oraz za całokształt dorobku. Ze względu na stan epidemiczny, w tym roku – podobnie jak w ubiegłym – nie odbędzie się tradycyjna uroczystość wręczenia nagród w Sali Senackiej. Wszyscy wyróżnieni otrzymają nagrodę finansową oraz dyplomy okolicznościowe, które zostaną przekazane za pośrednictwem wydziałów i jednostek pozawydziałowych. 
 
 
Nagrody Rektora za 2020 r.
 
 
Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za całokształt dorobku:
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (WIL)
 • dr hab. inż. Janusz German, prof. PK (WIL)
 • prof. dr hab. inż. Jan Kazior (WIMiF) 
 
 
Wydział Architektury
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK
 • dr inż. arch. Lukas Patric Olma
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • dr inż. arch. Anna Mielnik
 • dr inż. arch. Przemysław Bigaj
 • mgr inż. arch. Grzegorz Twardowski
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • prof. dr hab. inż. Jan Kazior
 • dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski, prof. PK
 • dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK
 • mgr Katarzyna Baron-Lisiakiewicz
---------------------------------
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK 
 • dr inż. arch. Miłosz Zieliński
 • dr inż. arch. Anna Staniewska
---------------------------------
 • dr inż. arch. Maciej Skaza
 • dr inż. arch. Miłosz Zieliński
 • prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz
 • dr hab. inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz, prof. PK,   
 • dr inż. Przemysław Kowalski,
 • dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK
---------------------------------
 • prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, 
 • dr inż. arch. Marek Początko, prof. PK
 
 
 
 
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • mgr inż. Dariusz Żelasko
 • prof. dr hab. Anatolij Prykarpatski
 • dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK
 • dr Sylwia Dudek
 • dr Marcin Wątorek
 
 
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK
 • dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr inż. Bartosz Rozegnał
 • mgr inż. Paweł Albrechtowicz
 • mgr inż. Dominik Mamcarz
 • dr inż. Natalia Radwan-Pragłowska
 
 
 
Wydział Inżynierii Lądowej
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak
 • dr inż. Katarzyna Mróz
 • dr inż. Paweł Boroń
 • dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK
 • dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
 • dr hab. inż. Izabela Hager, Prof. PK
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • dr inż. Jacek Magiera
 • dr inż. Marian Świerczek
 • dr inż. Paweł Gałek
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK
 • dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK
 • dr inż. Katarzyna Mróz
 • dr inż. Tomasz Zdeb
 • mgr inż. Mateusz Sitarz
 • mgr inż. Marcin Adamczyk
 • mgr inż. Krystian Brasse
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • prof. dr. hab. inż. Artur Radecki-Pawlik
 • prof. dr. hab. inż. Andrzej Truty
 • dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK
 • dr inż. Grażyna Gaszyńska-Freiwald
 • dr inż. Mirosława Bazarnik
 • dr inż. Janusz Kogut
 
 
 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. Agnieszka Łuszczak, prof. PK
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
 • dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK
 
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. inż. Anna Czaplicka
 • dr hab. inż. Zbigniew Mucha
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • prof. dr hab. inż. Jan Taler
 • prof. dr hab. inż. Dawid Taler
 • dr hab. inż. Marcin Trojan, prof. PK
 • dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK
 • dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK
 • dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
 • mgr inż. Katarzyna Węglarz 
 • mgr inż. Mariusz Granda
 • mgr inż. Mateusz Marcinkowski
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale
 • dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. PK
 • mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
 
 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK
 • dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK  
 • dr inż. Elwira Lasoń                             
 • dr inż. Małgorzata Miastkowska         
---------------------------------
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak  
 • dr inż. Maria Kurańska                         
 
 
 
Wydział Mechaniczny
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala
 • dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć
 • dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK
 • dr inż. Justyna Miodowska
 • mgr inż. Damian Brewczyński
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • dr inż. Marcin Malec 
 • dr inż. Marcin Morawski
---------------------------------
 • dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK
 • mgr inż. Wiktor Harmatys 
 • dr inż. Dariusz Karpisz 
 • mgr inż. Damian Brewczyński 
 • dr inż. Małgorzata Kuźnar
 • dr inż. Marcin Grabowski 
 • dr Jan Bosak 
 • dr inż. Krzysztof Weigel-Milleret 
 • mgr inż. Roman Duda 
 • mgr inż. Ryszard Trela
---------------------------------
 • dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK 
 • dr inż. Danuta Owczarek 
 • dr inż. Dominik Wyszyński
 • dr inż. Marcin Grabowski 
 • mgr inż. Konrad Kobiela
 
 
 
Studium Języków Obcych
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • mgr Magdalena Cora
 
 
 
Międzynarodowe Centrum Kształcenia
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • mgr Edyta Gałat
 • mgr Izabela Kugiel-Abuhasna
 • mgr Agnieszka Kamińska