Przypominamy, że trwa nabór wniosków o stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego PK za znaczące osiągnięcia naukowe studentów i doktorantów. Wnioski należy składać do dziekanatów wydziałów / sekretariatu szkoły doktorskiej. Ostateczny termin składania wniosków w naborze zimowym to 15 stycznia 2022 r., ale daty różnią się w zależności od wydziałów, dlatego prosimy o dokładne sprawdzenie terminu na swoim wydziale. 

 

Dopuszcza się złożenie przez tę samą osobę tylko jednego wniosku podczas jednego naboru, a każdy wnioskodawca może zgłosić maksymalnie dwa osiągnięcia naukowe. Każdy wniosek powinien zawierać także podpisane oświadczenie.

 

Do pobrania: