17 stycznia rozpocznie się rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej. Kandydaci będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji do 7 lutego, a osoby zainteresowanie ofertą II stopnia na Wydziale Architektury – do 4 lutego br. Uczelnia przygotowała blisko 2400 miejsc. 
 
Politechnika Krakowska tradycyjnie oferuje atrakcyjne kierunki studiów, w tym prowadzone w języku angielskim. Na kandydatów czeka m.in. architektura krajobrazu, biotechnologia, budownictwo, energetyka w języku polskim, energetyka w języku angielskim, informatyka, infotronika, informatyka stosowana, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn w języku polskim, mechanika i budowa maszyn w języku angielskim, gospodarka przestrzenna, transport, środki transportu i logistyka, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
 
Od 17 stycznia do 7 lutego (do godz. 14.00), wszyscy zainteresowani studiami na Wydziałach: Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Mechanicznym oraz kierunkiem gospodarka przestrzenna, będą mogli dokonać rejestracji, zamieścić w programie do elektronicznej rejestracji dokumenty potrzebne do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego, a także wnieść opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia. Co ważne, rejestracji na studia dokonać mogą także osoby, które nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Postępowanie kwalifikacyjne (w tym testy sprawdzające efekty uczenia się oraz znajomości języka angielskiego) przewidziano od 8 do 11 lutego. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów nastąpi do 14 lutego br. 
 
Rejestracja na studia II stopnia na Wydziale Architektury potrwa do 4 lutego (do godz. 14.00). Także do 4 lutego należy wnieść opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia. Kandydaci będą mogli złożyć swoje portfolio w dniach od 17 stycznia do 6 lutego. Postępowanie kwalifikacyjne (w tym ocena portfolio oraz sprawdzenie znajomości języka angielskiego) zaplanowano w dniach 8-14 lutego, a ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów na 15 lutego. 
 
Szczegóły związane z rekrutacją na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na PK, w tym harmonogram, znajdują się w Portalu Rekrutacyjnym