19 lutego, w ramach obchodów Dnia Nauki Polskiej, odbyła się gala on-line podczas której poznaliśmy laureatów Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Naukowcy i badacze zostali wyróżnieni za zasługi w pięciu kategoriach: znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. W gronie osób, które otrzymały ministerialne nagrody, są pracownicy Politechniki Krakowskiej. 
 
Minister edukacji i nauki przyznał 103 nagrody, w tym 86 indywidualnych i 17 zespołowych. Nagrodę indywidualną II stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej otrzymała dr inż. arch. Anna Mielnik, prof. PK z Katedry Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Nagroda w tej kategorii przyznawana jest m.in. za: rozszerzanie współpracy międzynarodowej, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy efektywne zarządzanie podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki. W tym roku tę nagrodę otrzymało 13 osób. 
 
56 badaczy (40 nagród indywidualnych i zespołowych) zostało wyróżnionych Nagrodą za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, m.in. za: prowadzenie badań naukowych w wyniku których została zdobyta nowa wiedza nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne bądź nowa wiedza i umiejętności nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń; prowadzenie prac rozwojowych w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności; kierowanie zespołami badawczymi. Laureatem tej kategorii Nagrody został prof. dr hab. inż. Aleksander Muc z Katedry Fizyki na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK. 
 
Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, przyznawane za aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych, otrzymały 102 osoby (15 nagród indywidualnych i zespołowych), w tym dr inż. Tomasz Majka z Katedry Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. 
 
W gronie 36 laureatów (13 nagród indywidualnych i zespołowych) Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej znalazł się dr inż. arch. Wojciech Świątek – pracownik Katedry Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Za znaczące osiągnięcia wdrożeniowe uznawane są: praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej; komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami; wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.
 
Dzień Nauki Polskiej obchodzony jest 19 lutego w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Święto ma stanowić inspirację do podejmowania przedsięwzięć naukowych oraz wzmacniać zainteresowanie nauką.
 
(bk)