Działając zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 Dyrektor SD PK informuje, że zajęcia dydaktyczne w Szkole Doktorskiej PK realizowane będą w systemie hybrydowym.

Forma zajęć ustalana jest bezpośrednio z przedstawicielem dyscypliny.