Regulaminy

Regulaminy obowiązujące doktorantów PK opublikowane zostały w następujących dokumentach:

Regulamin studiów

 

 

 

 

 

Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

 

Zarządzenie nr 14 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych.


Pomoc materialna

Zarządzenie nr 58 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 21 sierpnia 2017 r. znak R.0201-67/17 w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Krakowskiej.

Kredyty i pożyczki studenckie

ZARZĄDZENIE NR 47 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 23 września 2016 r. w sprawie Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Krakowskiej, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej


Opłaty za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich

 

Uchwała nr 102 z 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej wraz z załącznikiem: Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej (tekst jednolity).