Regulaminy obowiązujące doktorantów PK opublikowane zostały w następujących dokumentach:

Regulamin studiów

 

 

 

 

 

Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

 

Zarządzenie nr 14 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych.


Pomoc materialna

Zarządzenie nr 47 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki znak R.0201.59.2018 z 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Krakowskiej

Kredyty i pożyczki studenckie

Zarządzenie nr 78 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 6 grudnia 2017 r., znak R.0201-93/17 w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, tworzonych w celu ubiegania się przez absolwenta o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego


Opłaty za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich

 

Uchwała nr 102 z 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej wraz z załącznikiem: Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej (tekst jednolity).