Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PK przebiega 3-etapowo (zgodnie z harmonogramem rekrutacji):
I etap - rejestracja elektroniczna : https://ehms.pk.edu.pl/rekrutacja/;
II etap - złożenie wymaganych dokumentów w formie papierowej;
III etap - kwalifikacja z zakresu merytorycznego (egzamin, rozmowa kwalifikacyjna) wg Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK, par. 2. ust. 5.

 

Termin rejestracji elektronicznej* od 22 sierpnia 2022 r. do 2 września 2022 r. do godz. 10.00
Możliwość uzyskania potwierdzenia znajomości języka angielskiego (egzamin) Do uzgodnienia: 31 sierpnia - 1 września 2022 r.
Powiadomienie o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego do 9 września 2022 r. w systemie rejestracji elektronicznej

Składanie dokumentów w formie papierowej i przeprowadzenie kwalifikacji z zakresu merytorycznego (wszystkie dyscypliny)

12 września 2022 r. – egzamin
13 września 2022 r. – rozmowa kwalifikacyjna
Informacje o dokładnej godzinie i miejscu dla poszczególnych dyscyplin zostaną podane do dnia 9 września 2022 r. na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej PK https://szkoladoktorska.pk.edu.pl/ oraz w systemie rejestracji elektronicznej
Ogłoszenie listy przyjętych do SD PK wraz z listą rankingową 16 września 2022 r.
Sposób informowania zainteresowanych wynikami rekrutacji: Informacje będą udostępnione w systemie elektronicznej rekrutacji;
Składanie oświadczeń potwierdzających podjęcie kształcenia w SD PK 19-22 września 2022 r.
Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia do SD PK od dnia 26 września 2022 r.

 

Uwaga:
*Rejestracja elektroniczna i wstępna weryfikacja dokumentów kandydatów, którzy kwalifikacje studiów drugiego stopnia uzyskali poza granicami Polski, odbywa się w terminie 4.03. - 31.05.2022 r.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu w sytuacjach wyjątkowych na terenie RP, mających wpływ na funkcjonowanie Politechniki Krakowskiej.

 

EGZAMIN / ROZMOWA KWALIFIKACYJNA [EXAMINATION / CANDIDATES’ INTERVIEWS] [EКЗАМЕН / ІНТЕРВ'Ю]