Drukuj

Rekrutacja odbywa się wg warunków zamieszczonych w Regulaminu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK oraz wg szczegółowych warunków dla każdej dyscypliny kształcenia.


Limity miejsc
Etapy i harmonogram
Wykaz dokumentów
Szczegółowe warunki