NUMER PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY,
KTÓRZY PRZYBYLI DO POLSKI Z UWAGI NA DZIAŁANIA WOJENNE

 

1. Kto może otrzymać numer PESEL w oparciu o przepisy specustawy?

Każdy obywatel Ukrainy oraz członek jego rodziny, który przekroczył bezpośrednio granicę polsko-ukraińską z uwagi na działania wojenne i przybył do Polski od 24 lutego 2022 r.

 

2. Gdzie należy się zgłosić?

Punkt rejestracyjny: Tauron Arena Kraków
ul. Lema 7
Poniedziałek –Sobota : w godz. 8:00-20:00

 

3. Co jest potrzebne?

  • Wniosek o nadanie numeru PESEL.
  • 1 kolorowa fotografia, w pozycji frontalnej o wymiarach 35x45 mm (jak zdjęcie do paszportu lub dowodu osobistego).
  • Dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o prawdziwości wskazanych we wniosku danych osobowych.
  • Adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu komórkowego do założenia profilu zaufanego i tożsamości elektronicznej.


4. Jak wygląda procedura – nadania numeru PESEL i rejestracji statusu UKR?

Pracownik przyjmujący wniosek w pierwszej kolejności dokona rejestracji danych osobowych
w rejestrze PESEL, następnie przejdzie do rejestracji w systemie wizerunku twarzy – na podstawie zdjęcia, pobierze odciski palców (prawej i lewej dłoni) oraz zarejestruje w systemie wzór podpisu osoby, dla której nadawany jest numer PESEL i statusu UKR. W dalszej kolejności dane adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego zarejestrowane zostaną
w Rejestrze Danych Kontaktowych, by możliwe było założenie profilu zaufanego. Założenie profilu zaufanego jest ostatnim krokiem rejestracji.

 

5. Co to jest status UKR?

Status UKR świadczy o tym, że osoba go posiadająca przebywa na terenie Polski z uwagi na działania wojenne w Ukrainie i w oparciu o specustawę m. in.:

  • może legalnie przebywać na ternie Polski przez okres 18 miesięcy,
  • może korzystać z pomocy medycznej,
  • może korzystać ze świadczeń pomocowych (w postaci paczek żywnościowych, świadczeń pieniężnych przewidzianych specustawą),
  • ma ułatwiony dostęp do rynku pracy.

 

6. Czy mogę otrzymać numer PESEL i korzystać z świadczeń wynikających ze specustawy bez otrzymania statusu UKR?

Nie, nie jest to możliwe. Nadanie numeru PESEL i rejestracja statusu UKR są czynnościami nierozłącznymi.

 

7. Czy muszę do wniosku dołączyć zdjęcie i muszą być ode mnie pobrane ode mnie odciski palców?

Tak, bez tego, niemożliwe będzie nadanie statusu UKR.

 

8. Czy do wniosku dla dziecka także potrzebne jest zdjęcie?

Tak fotografia musi być dołączona do wniosku każdej osoby, niezależnie od wieku, także dla dziecka.

 

9. Jakie dokumenty mogą potwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się o numer PESEL?

Może to być ukraiński paszport zagraniczny, paszport wewnętrzny, ukraiński dowód osobisty, ukraińskie prawo jazdy, w przypadku dzieci także akt urodzenia.

 

10. Mam tylko dokument w języku ukraińskim, czy będzie wystarczający?

Tak, w takiej sytuacji, pracownik przyjmujący wniosek dokona aliteracji zapisanych danych osobowych na alfabet łaciński.

 

11. Mam wyłącznie akt urodzenia dziecka/nie mam żadnego dokumentu, który potwierdzałby dane osobowe dziecka?

Jeśli przedstawiony zostanie akt urodzenia, rejestracja odbędzie się na jego podstawie. Jeśli nie ma żadnego dokumentu dziecka, rejestracja odbędzie się w oparciu o oświadczenie osoby (pod odpowiedzialnością karną), która składa wniosek dla dziecka. W takiej sytuacji niezbędne jest, aby dziecko także było obecne, niezależnie od jego wieku.

 

12. Czy dzieci muszą być obecne podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL i nadanie statusu UKR dla nich?

Z uwagi na konieczność pobrania odcisków palców, konieczna jest obecność dziecka, które ukończyło 12 rok życia. Mniejsze dzieci nie muszą być obecne, o ile osoba składająca w ich imieniu wniosek posiada dokument ze zdjęciem dziecka.

 

13. Czy wniosek w imieniu dziecka może złożyć tylko jego rodzic?

Jeśli dziecko jest w Polsce razem z rodzicami/rodzicem, tylko oni (jedno z nich) mogą złożyć wniosek. Jeśli rodzice nie są obecni, wniosek może złożyć każda osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem (może być to zarówno osoba spokrewniona jak i niespokrewniona
z dzieckiem).


14. Po co mi profil zaufany, co to jest?

Profil zaufany to narzędzie umożliwiające potwierdzenie tożsamości osób, które chcą korzystać z usług elektronicznych udostępnionych przez administrację publiczną. Mając profil zaufany, będzie możliwe wystąpienie za pomocą usługi elektronicznej, np. o należne świadczenie pieniężne, 500+ dla dziecka, itp.

 

15. Nie chcę mieć profilu zaufanego, czy nie otrzymam wówczas numeru PESEL i statusu UKR?

Można zrezygnować z założenia profilu zaufanego i niezależnie od tego otrzymać numer PESEL i status UKR. Zachęcamy jednak do jego założenia, w przyszłości może ułatwić załatwienie wielu spraw urzędowych.

 

16. Opuściłem Ukrainę z uwagi na działania wojenne, ale nie przekroczyłem granicy polsko-ukraińskiej, czy mogę wnioskować o nadanie numeru PESEL i otrzymanie statusu UKR?

Na ten moment, niestety nie ma możliwości wystąpienia z takim wnioskiem. Można wystąpić o nadanie numeru PESEL na zasadach ogólnych. Co ważne osoby takie korzystają z ochrony czasowej, zgodnie z ustawą o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich pobyt z mocy prawa jest uznawany za legalny przez 12 miesięcy.