Dla studentów z Politechniki Krakowskiej nie ma rzeczy niemożliwych. Udowadniają to członkowie Koła Naukowego Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint – twórcy ważącego około 100 kg betonowego kajaka. Na Zalewie Bagry odbyło się pomyślne wodowanie PKanoe. Konstrukcja potrafi unieść dwie osoby. – Nasza radość, gdy kajak przepłynął pierwsze metry, a potem wsiedliśmy do niego, była niewyobrażalna – mówi Marcin Różycki, lider zespołu studenckiego. Przed twórcami PKanoe ambitne zadanie. Już w czerwcu w Niemczech odbędą się wyścigi kajaków w całości wykonanych z betonu. Studenci z Politechniki wezmą udział w tej międzynarodowej rywalizacji. 
 
Projekt pn. „PKanoe – budowa łodzi z betonu tekstylnego ze spoiwem o obniżonym śladzie węglowym” realizuje Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint, w skład którego wchodzą studenci z Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Architektury. Opiekunami koła są dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK oraz mgr inż. Mateusz Sitarz. Ambitne przedsięwzięcie otrzymało finansowane w ramach pierwszej edycji konkursu na projekty studenckie, organizowanego przez FutureLab PK. Młodzi naukowcy postawili przed sobą zadanie polegające na opracowaniu materiału kompozytowego – betonu tekstylnego, który posłuży do wykonania kadłuba łodzi. 
 PKanoe  PKanoe
 
Kanoe z PK waży około 100 kg. Pierwsze wodowanie kajaka odbyło się na krakowskim Zalewie Bagry. Choć testy laboratoryjne wypadały pozytywnie, studenci z Footprint przyznają, że ostatnie dni i godziny przed wodowaniem były dla nich bardzo stresujące. – Wierzyliśmy, że miesiące prac zaowocują sukcesem, ale dopiero próba na zalewie miała dać ostateczną odpowiedź. Napięcie było ogromne. Trochę obawialiśmy się wyników wodowania. Nasza radość, gdy kajak przepłynął pierwsze metry, a potem wsiedliśmy do niego, była niewyobrażalna – mówi przewodniczący Koła Naukowego Footprint Marcin Różycki. 
 
 

 PKanoe – beton, który pływa! Testy politechnicznej łódki

autor materiału: Adam Sadło

 
 
Beton tekstylny, z którego wykonany został studencki kajak, jest materiałem, w którym zbrojenie niemetaliczne zostało umieszczone w matrycy mineralnej. Wzmocnienie zwykle składa się z włókien szklanych, węglowych lub bazaltowych. W przeciwieństwie do typowego zbrojenia stalowego, włókna te nie są wrażliwe na korozję, a zatem umożliwiają stosowanie cementów o niskiej zawartości klinkieru Testy PKanoe na Zalewie Bagry(tworzywa ceramicznego). Prowadzi to do zmniejszenia śladu węglowego (ang. carbonfootprint) takiego spoiwa, a więc obniżenia – wytwarzanego podczas produkcji cementu – dwutlenku węgla. – Postanowiliśmy zaprojektować naszą mieszankę tak, aby jak najmniej używać cementu portlandzkiego, a wykorzystać materiały z odzysku, takie jak żużel wielkopiecowy i popiół lotny. Dodatkowo wykorzystaliśmy szkło wodne. To zapewniło odpowiednią wytrzymałość konstrukcji i poprawiło szczelność materiału. Dzięki temu możemy śmiało powiedzieć, że nasza mieszanka jest bardziej ekologiczna niż tradycyjny beton – tłumaczy Marcin Różycki.
 
Zdaniem uczestników projektu „PKanoe”, betony tekstylne były warte uwagi i stanowią nowoczesne i zrównoważone rozwiązanie dla lekkich elementów betonowych. Zastosowanie zbrojenia tego typu pozwala zwiększyć właściwości wytrzymałościowe elementów od 5 do 6 razy w porównaniu z materiałem bez zbrojenia. Dodatkowym atutem jest sprężystość materiału – obciążony ulega deformacji, ale nie pęka i nie kruszy się. 
 
Cienkościennie elementy betonowe mogą być stosowane w budownictwie jako lekkie konstrukcje, panele elewacyjne, elementy warstwowe i panele okładzinowe. Uzyskanie cienkich przekrojów jest też interesujące z punktu widzenia możliwości tworzenia efektownych form architektonicznych i znaczącej oszczędności materiału wynikającej z redukcji przekroju. 
 
Studencki projekt budowy kajaka z betonu tekstylnego, oprócz celów naukowych, ma też w sobie element sportowy – żacy z Politechniki Krakowskiej chcę wziąć udział w corocznym wyścigu kajaków w całości wykonanych z betonu pn. „Deutsche Betonkanu-Regatta”. Międzynarodowa impreza odbędzie się na początku czerwca br. w niemieckim Brandenburg an der Havel. Będą w niej uczestniczyć studenci uczelni technicznych. Zbudowane przez nich kajaki muszą spełniać wymagania dotyczące wymiarów oraz technologii wykonania i zastosowania materiałów. Kategorie w jakich będą rywalizować uczestnicy to m.in.: wyścig na 100 i 200 metrów w zespołach żeńskich, męskich oraz mieszanych, konkurs naTesty PKanoe na Zalewie Bagry najlżejszy i najcięższy kajak, a także konkurs na innowację materiałową. 
 
Realizacja projektu „PKanoe – budowa łodzi z betonu tekstylnego ze spoiwem o obniżonym śladzie węglowym” jest możliwa dzięki FutureLab Politechniki Krakowskiej. Jednostka wspiera finansowo i organizacyjnie realizację planów i projektów naukowych studentów PK. Obecnie pod skrzydłami FutureLab blisko 600 studentów PK pracuje nad 60 innowacyjnymi pomysłami we wszystkich dyscyplinach realizowanych na uczelni. Większość członków futurelabowych zespołów należy do kół naukowych działających na uczelni. FutureLab PK finansowane jest z funduszy pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a w jego ramach z projektów: „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022” oraz „Droga do doskonałości – kompleksowy program wsparcia uczelni”, a ponadto ze środków własnych uczelni.
 
 
 
 
(mf, bk)
 
 
 
 
 
Fot. Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint