13.04.2022r.

 

Zapraszamy do składania wniosków w ramach XXI edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela za najlepszą pracę w dziedzinie badań podstawowych.

Konkurs adresowany jest do pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Świętokrzyskiej, którzy nie przekroczyli 35 roku życia.

Nagrody w konkursie:

  • Nagroda I stopnia w wysokości 3 000 euro
  • Nagroda II stopnia w wysokości 2 500 euro
  • Nagroda III stopnia w wysokości 2 000 euro

Wnioski należ składać w Dziale Badań Naukowych w terminie do 29 kwietnia 2022 r.

Regulamin konkursu