Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru kolejnej edycji programu „Welcome to Poland”, wspierającego polskie uczelnie w tym, by stały się bardziej przyjazne dla zagranicznych studentów, których liczba w ostatnich latach stale wzrasta. Finansowanie w ramach „Welcome to Poland” zyskało 35 projektów ze szkół wyższych z całego kraju. Jest wśród nich projekt z Politechniki Krakowskiej pn. „MATBUD'2023 – Rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej w zakresie inżynierii materiałów budowlanych”, który zrealizują wspólnie Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki. 
 
K1 logo dopuszcz wers podstawowa PL RGB 02
 
Misją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Polityka na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni prowadzona jest m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej z Polski i zagranicy. Jednym z nich jest program „Welcome to Poland”, którego celem jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej. Do tej pory z programu „Welcome to Poland” dofinansowano ponad 130 projektów realizowanych przez uczelnie i jednostki naukowe z całej Polski. 
 
Wśród projektów, które uzyskały finansowanie w rozstrzygniętej edycji programu „Welcome to Poland”, znalazła się inicjatywa z PK pn. „MATBUD'2023 – Rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej w zakresie inżynierii materiałów budowlanych”. Liderem przedsięwzięcia jest Wydział Inżynierii Lądowej (Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych), a udział w nim bierze także zespół z Katedry Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Wspomniane wydziały współpracują ze sobą w ramach interdyscyplinarnego zespołu GEOMAT, którym kieruje dr inż. Kinga Korniejenko. 
 
MATBUD 2023Podstawowym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału PK w przyjmowaniu osób z zagranicy, a także rozwinięcie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”, w szczególności przyspieszenie współpracy uczelni z ośrodkami zagranicznymi w zakresie inżynierii materiałów budowlanych. Autorzy przedsięwzięcia zaplanowali różne zadania, m.in.: podniesienie kompetencji językowych kadry akademickiej, w tym pracowników dydaktycznych, naukowych oraz administracyjnych przez szkolenia językowe (j. angielski i francuski) i podniesienie umiejętności współpracy z przedstawicielami różnych kultur przez cykl warsztatów dotyczących współpracy w środowisku międzykulturowym. Co więcej, realizatorzy projektu chcą zorganizować na PK międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „MATBUD: Problemy materiałowe w inżynierii lądowej”. W wydarzeniu planowanym na kwiecień 2023 r. będą uczestniczyć badacze reprezentujący krajowe i zagraniczne środowiska naukowe oraz przedstawiciele firm branży budowlanej. Planowana konferencja jest kontynuacją wydarzenia, które odbywa się cyklicznie od 1996 r. Międzynarodowemu Komitetowi Naukowemu konferencji przewodniczy prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki z Instytutu Techniki Budowlanej oraz dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK z Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych WIL PK. Dodatkowo, celem organizatorów jest zwiększenie udziału młodych naukowców w konferencji i umożliwienie im zaprezentowania wyników badań.
 
Chcemy przyczynić się naszymi działaniami do stworzenia na Politechnice Krakowskiej środowiska przyjaznego internacjonalizacji nauki, w szczególności ułatwienie studentom i kadrze wizytującej komunikacji z personelem uczelni, w tym zrozumienie zagadnień i potrzeb związanych z odmiennością kulturową osób wizytujących – mówi prof. Izabela Hager, kierownik projektu „Welcome to Poland” i przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji MATBUD. – Dążymy też do zapewnienia wysokiego stopnia internacjonalizacji realizowanego cyklicznie wydarzenia poprzez pozyskanie współorganizatora konferencji z zagranicy. Warto wspomnieć, iż podczas IX edycji konferencji w 2020 r. udział wygłoszonych referatów autorów zagranicznych wyniósł 59 proc. Ten współczynnik z każdą odsłoną wydarzenia wzrasta – dodaje prof. Hager. 
 
Realizacja projektu „MATBUD'2023 – Rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej w zakresie inżynierii materiałów budowlanych” rozpocznie się 1 maja br. 
 
Listę projektów, które otrzymały dofinansowanie w programie „Welcome to Poland” można znaleźć tutaj
 
(bk)