11 maja o godz. 11.00 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” Politechniki Krakowskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PK z okazji Święta Szkoły. Podczas wydarzenia zasłużeni pracownicy odebrali odznaczenia państwowe, resortowe i uczelniane. Wręczono też m.in. dyplomy związane z nominacjami profesorskimi, nagrody Rektora, nagrody Lider 2022, dyplomy dla studentów PK, którzy otrzymali stypendium ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022. Uroczystość można było śledzić za pośrednictwem transmisji on-line
 

 

 
W czasie Święta Szkoły wykład pt. „Inżynieria, nauka i ludzie” wygłosił dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK z Wydziału Mechanicznego, członek Rady Uczelni obecnej kadencji. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”. Uroczystość była okazją do wręczenia pracownikom odznaczeń państwowych, resortowych i uczelnianych oraz innych nagród i wyróżnień. W uroczystości uczestniczyli wojewoda małopolski Łukasz Kmita i małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer. 
 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski   Święto Szkoły 2022
Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc (order przyznany w 2019 r.)
 
Brązowy Krzyż Zasługi
Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.) 
 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę
1. Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
2. Prof. dr hab. inż. Marek Piekarczyk (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
3. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
4. Prof. dr hab. inż. Waldemar Rachowicz (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
5. Dr hab. inż. Krzysztof Śliwiński, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
6. Dr inż. Dorota Kram, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
7. Dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
8. Dr inż. Jerzy Dutczak (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
9. Dr inż. Piotr Strzępek (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
10. Dr inż. Janusz Tarnowski (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
11. Dr inż. arch. Barbara Wojtowicz (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
12. Dr Margareta Wiciak (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
13. Mgr inż. Janina Ryszka (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
14. Mgr Maria Ryś (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
15. Mgr Anna Sobos (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
16. Mgr inż. Ryszard Trela (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
17. Prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
18. Dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
19. Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
20. Mgr Anna Zawrzykraj (odznaczenie przyznane w 2020 r.)Święto Szkoły 2022
 
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
1. Dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
2. Dr inż. arch. Łukasz Stożek, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
3. Dr inż. Jerzy Białas (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
4. Dr Anna Bistroń (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
5. Dr inż. Marek Bodziony (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
6. Dr inż. Anna Jasińska-Suwada (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
1. Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
2. Dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
3. Dr inż. Joanna Bąk (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
4. Dr inż. Wojciech Bobek (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
5. Dr inż. Urszula Ferdek (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
6. Dr inż. Damian Grela (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
7. Dr Joanna Korpak (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
8. Dr inż. arch. Agnieszka Matusik (odznaczenie przyznane w 2021 r.) 
9. Dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
10. Mgr inż. Łukasz Faracik (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
11. Mgr Natalia Góralczyk (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
12. Mgr inż. Marek Tupta (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
 
Medal Komisji Edukacji Narodowej
1. Prof. dr hab. inż. Halina Egner (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
2. Dr hab. inż. Mieczysław Drabowski, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
3. Dr hab. inż. Marta Cebulska (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
4. Dr inż. Jacek Habel (odznaczenie przyznane w 2021 r.)Święto Szkoły 2022
5. Dr Beata Strycharz-Szemberg (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
6. Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
7. Mgr inż. Katarzyna Fabijanowska (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
8. Dr habilitowanej inż. Agnieszce Lechowskiej, prof. PK (odznaczenie przyznane 2020 r.)
9. Dr habilitowanej inż. arch. Teresie Kusionowicz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
 
Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”
1. Prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
2. Dr inż. Marek Bauer (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
3. Dr inż. Katarzyna Mitka (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
4. Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
5. Dr inż. arch. Jacek Czubiński, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
6. Dr inż. Stefan Kurek (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
7. Dr Katarzyna Pałasińska (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
8. Dr inż. arch. Maciej Skaza (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 
Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej
1. Dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.) 
2. Dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
3. Dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
4. Dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
5. Dr inż. arch. Anna Mielnik, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
6. Dr Iwona Butmanowicz-Dębicka (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
7. Dr inż. Władysław Egner (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
8. Dr Tomasz Jeleński (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
9. Dr Barbara Laskowska (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
10. Dr Artur Piękosz (odznaczenie przyznane w 2022 r.)Święto Szkoły 2022
11. Dr inż. Adam Słota (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
12. Mgr inż. arch. Krzysztof Jasiński (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
13. Mgr Lilianna Lewandowska (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
14. Mgr Dorota Sapek (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
15. Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
16. Dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
17. Dr inż. Jan Gertz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
18. Dr inż. Jarosław Bajer (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
19. Dr inż. arch. Przemysław Bigaj (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
20. Dr Magdalena Grzech (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
21. Dr inż. Barbara Juras (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
22. Dr inż. Waldemar Łatas (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
23. Dr inż. Dariusz Mierzwiński (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
24. Dr inż. Marcin Radoń (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
25. Mgr inż. Małgorzata Węgiel (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
26. Dr hab. inż. Grzegorz Filo, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.) 
27. Dr hab. Mariola Kędra, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
28. Dr inż. Renata Kozik, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
29. Mgr Irmina Szkarłat (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
30. Barbara Woźniak (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
 
Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej
1. Prof. dr hab. inż. Anna Anielak (odznaczenie przyznane w 2022 r.) 
2. Dr hab. inż. Michał Juszczyk, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
3. Dr inż. Beata Baziak (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
4. Dr inż. Zofia Bryniarska (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
5. Dr inż. Arkadiusz Duda (odznaczenie przyznane w 2022 r.)Święto Szkoły 2022
6. Dr Sylwia Dudek (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
7. Dr inż. Maciej Gruszczyński (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
8. Dr inż. arch. Bartłomiej Homiński (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
9. Dr inż. Anna Lenar-Matyas (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
10. Dr inż. Michał Łach (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
11. Dr Adam Marszałek (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
12. Dr inż. Marta Oleksy (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
13. Dr inż. Andrzej Pakuła (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
14. Dr inż. Bartosz Rozegnał (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
15. Dr inż. arch. Anna Taczalska-Ryniak (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
16. Mgr Marta Dębowska (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
17. Mgr inż. Marek Felecki (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
18. Mgr inż. Marcin Kowalik (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
19. Mgr inż. Katarzyna Śmigacz-Skawicka (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
20. Mgr inż. Dariusz Żelasko (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
21. Lic. Beata Kaczmarczyk (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
22. Lic. Beata Nawrot (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
23. Inż. Jacek Sroka (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
24. Inż. Antoni Staśkiewicz (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
25. Tomasz Soroka (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
26. Iwona Żochowska (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
27. Dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
28. Dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
29. Dr hab. inż. arch. Andrzej Kłosak, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
30. Dr inż. Marek Dudzik (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
31. Dr inż. Edyta Hebda (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
32. Dr inż. Szymon Hernik (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
33. Dr Agnieszka Jakóbik (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
34. Dr inż. Konrad Malicki (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
35. Dr inż. Anna Maślanka (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
36. Dr inż. arch. Paweł Mika (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
37. Dr inż. Marek Nykiel (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
38. Dr inż. Bernadetta Pasierb (odznaczenie przyznane w 2021 r.)Święto Szkoły 2022
39. Dr inż. Piotr Pluciński (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
40. Dr inż. Janusz Prusak (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
41. Dr inż. Jacek Sacharczuk (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
42. Dr Lidia Skóra (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
43. Dr inż. Łukasz Ścisło (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
44. Dr inż. arch. Łukasz Wesołowski (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
45. Dr inż. arch. Andrzej Wiszowaty (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
46. Dr inż. Adam Wosatko (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
47. Dr Maja Ziętara (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
48. Mgr Beata Jeż (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
49. Mgr inż. Piotr Laskowski (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
50. Mgr Marlena Kubala-Matwiejczyk (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
51. Mgr Wioleta Pietruszka (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
52. Mgr inż. arch. Leszek Piłat (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
53. Mgr Renata Socha (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
54. Mgr Agnieszka Tupta (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
55. Grażyna Cempa (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
56. Lidia Dębiec (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
57. Anna Marzec (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
58. Andrzej Rumin (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
59. Dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.) 
60. Dr hab. inż. Marcin Noga, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
61. Dr inż. Mirosława Bazarnik (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
62. Dr inż. Aleksandra Faron (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
63. Dr Beata Kocel-Cynk (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
64. Dr inż. Piotr Poznański (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
65. Dr Marcin Skrzyński (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
66. Dr inż. arch. Anna Staniewska (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
67. Mgr Renata Dudek (odznaczenie przyznane w 2020 r.)Święto Szkoły 2022
68. Mgr Justyna Firganek (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
69. Mgr Katarzyna Kawecka (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
70. Mgr Małgorzata Syrda-Śliwa (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
71. Mgr Ewa Targosz (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
72. Mgr inż. Paweł Zieliński (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
73. Bożena Kośmider (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
74. Dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
75. Dr inż. Robert Szczepanek (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
76. Dr inż. Sławomir Żaba (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
77. Mgr Maria Sładek (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
78. Teresa Wiśniewska (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
 
W tym roku po raz pierwszy w czasie uroczystego posiedzenia Senatu PK z okazji Święta Szkoły, rektor Politechniki Krakowskiej wręczył
dyplomy naukowcom, którzy w okresie od lutego 2019 r. otrzymali nominacje profesorskie:
1. Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański 
2. Prof. dr hab. inż. Halina Egner
3. Prof. dr hab. inż. Agnieszka Generowicz
4. Prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
5. Prof. dr hab. inż. Jarosław Handzlik
6. Prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
7. Prof. dr hab. inż. arch. Anna Kantarek
8. Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk
9. Prof. dr hab. inż. Marek Kozień
10. Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski
11. Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc
12. Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
13. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień
14. Prof. dr hab. inż. Mariusz MaślakŚwięto Szkoły 2022
15. Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak
16. Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski
17. Prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń
18. Prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin
19. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka
20. Prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz
21. Prof. dr hab. inż. Roman Popielarz
22. Prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak
23. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
24. Prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec
25. Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
26. Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura
27. Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
28. Prof. dr hab. inż. Andrzej Truty
29. Prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
30. Prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki
31. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek 
32. Prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz
33. Prof. dr hab. inż. Wiesław Zima
34. Prof. dr hab. inż. Witold Żukowski
 
Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za rok 2021:
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za najwyżej punktowaną publikację naukową: dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za najwyżej punktowaną publikację naukową opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym: dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PKŚwięto Szkoły 2022
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań: dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w aktualnym wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych: inż. Agnieszka Fryźlewicz
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego otrzymuje: dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego wypromowanego doktora (w tym roku – ze względu na tę samą datę urodzenia – dwie osoby): dr inż. Justyna Flis i dr inż. Olga Długosz
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora: prof. dr hab. inż. Aleksander Muc i dr hab. inż. Marcin Banach, prof. PK
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego profesora: prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
 
Nagrody Lider 2022 dla wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych:
 
Wydział Architektury
1. Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-KrupaŚwięto Szkoły 2022
2. Dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK
3. Dr inż. arch. Przemysław Bigaj
4. Dr inż. arch. Izabela Sykta
 
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
1. Prof. dr hab. Anatolij Prykarpatski
2. Mgr inż. Dariusz Żelasko
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
1. Dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK
2. Dr inż. Bartosz Rozegnał
 
Wydział Inżynierii Lądowej
1. Prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik
2. Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
3. Dr hab. inż. Vitalii Naumov, prof. PK
4. Dr inż. Krzysztof Adam Ostrowski
5. Dr inż. Anton Pashkevich
 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
1. Dr inż. Michał Łach
 
Wydział Inżynierii Środowiska i EnergetykiŚwięto Szkoły 2022
1. Prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń
2. Prof. dr hab. inż. Dawid Taler
3. Dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
1. Dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK
2. Dr hab. inż. Agnieszka Makara, prof. PK
3. Dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK
 
Wydział Mechaniczny
1. Prof. dr hab. inż. Edward Lisowski
2. Prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala
3. Dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK
4. Dr inż. Augustyn Lorenc
5. Dr inż. Adam Stawiarski
 
W trakcie uroczystości wręczono również dyplomy studentom PK, którzy otrzymali stypendium ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022 oraz dyplomy dla laureatów konkursu „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz”.
 
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciach, Święto Szkoły 2022 / fot. Jan Zych