Nowoczesną salę dydaktyczno-projektową dla studentów inżynierii wzornictwa przemysłowego otwarto dziś (13 maja br.) na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Została zaprojektowana jako przestronne, wielofunkcyjne studio, podzielone na kilka stref, które służą do pracy indywidualnej i grupowej, organizacji spotkań, konsultacji, a przede wszystkim pracy projektowej. – Ta przestrzeń daje możliwość prowadzenia kształcenia w formule Project Based Learning, atrakcyjnej dla studentów i dającej inżynierom oczekiwane na rynku pracy kompetencje – mówi dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Jerzy A. Sładek.
 
Markowe studio, jak nazwano nową salę dydaktyczną, przypomina przestrzeń coworkingową. Zostało wyposażone w komputery do pracy projektowej z możliwością obsługi wirtualnej rzeczywistości, gogle VR, telewizor do prezentacji oraz przeglądów, drukarki 3D, urządzenia warsztatowe, tablety graficzne, a także dodatkowe monitory do pracy poza zajęciami dydaktycznymi. Dodatkowo, znajduje się tam aneks kuchenny, a także wygodne kanapy zapewniające możliwość odpoczynku lub organizacji mniej formalnego spotkania. 
 
Otwarcie nowej sali na Wydziale Mechanicznym Otwarcie nowej sali na Wydziale Mechanicznym
 
Nową przestrzeń zaprojektował mgr inż. Marek Pawłowicz z Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego. Jak wyjaśnia, koncepcja powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie studentów na przestrzeń dedykowaną zróżnicowanym aktywnościom, którą można szybko przeorganizować. – Dzięki zastosowaniu mobilnych ścianek działowych, sala zapewnia możliwość równoległej pracy studentów w przestrzeni roboczej oraz prowadzenie konsultacji. Bardzo szybko może stać się też otwartą przestrzenią do wspólnego realizowania projektów – mówi Marek Pawłowicz. 
 
Sala pełnić będzie również funkcję integracyjną, dając studentom możliwość wspólnej pracy i spędzania czasu, czy organizowania spotkań Koła Naukowego IWP Form&Function. Studenci, m.in. inżynierii wzornictwa przemysłowego i inżynierii medycznej, będą tu mogli pracować nad projektami realizowanymi w ramach konkursów FutureLab PK. Sala służyć będzie także na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Centrum Wiedzy o Dostępności. Podmioty zewnętrzne będą tu mogły uzyskać bezpłatne porady eksperckie z zakresu dostępności i zasad projektowania uniwersalnego.
 
Otwarcie nowej sali na Wydziale Mechanicznym Otwarcie nowej sali na Wydziale Mechanicznym
 
Realizacja projektu sali pn. „Markowe Studio” została sfinansowana ze środków Wydziału Mechanicznego. Część sprzętów i materiałów pozyskano dzięki wsparciu  FutureLab, uczelnianego laboratorium studenckich innowacji. – Ta przestrzeń wpisuje się w działania podejmowane w celu ukierunkowania kształcenia w formule Project Based Learning. Studenci zyskują przestrzeń, w której mogą kreatywnie działać, skutecznie planować i optymalizować pracę własną i współpracę w grupie – tłumaczy dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Jerzy A. Sładek. – Liczę, że to modelowe rozwiązanie będzie powielane, ponieważ daje możliwości szybkiego przystosowania powierzchni do zróżnicowanych, aktualnie pojawiających się potrzeb, unowocześniając zarazem i ułatwiając proces kształcenia.
 
Otwarcie nowej sali na Wydziale Mechanicznym Otwarcie nowej sali na Wydziale Mechanicznym
 
W uroczystym otwarciu sali władze uczelni reprezentował prorektor PK ds. studenckich dr inż. Marek Bauer. – Przestrzenie dedykowane zespołowej pracy studentów nad projektami są dziś nieodzownym elementem nowoczesnych uczelni, zwłaszcza kształcących inżynierów. Będziemy podążać w tym kierunku także na innych kierunkach i w pozostałych kampusach uczelni. Wydział Mechaniczny daje nam dziś ważny impuls, by tą drogą intensywniej podążać – podkreślił.
 
 
(am, bk, mas)
 
 
Na zdjęciach, otwarcie nowej sali na Wydziale Mechanicznym / fot. Jan Zych