12 maja podczas XXXIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Krakowie, naukowcy związani z Politechniką Krakowską zostali uhonorowani odznaczeniami za wkład w rozwój Stowarzyszenia. 
 
Najwyższe odznaczenie SIMP – Odznakę im. Henryka Mierzejewskiego – otrzymali: dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK (Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu na Wydziale Mechanicznym), dr hab. inż. Andrzej Sobczyk, prof. PK (Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych na Wydziale Mechanicznym) oraz dr hab. inż. Stanisław Łopata (Katedra Energetyki na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki).  
 
Profesor Młynarski odznaczony przez SIMP Profesor Sobczyk odznaczony przez SIMP Doktor Łopata odznaczony przez SIMP
 
Złotą Honorową Odznakę SIMP odebrał dr inż. Maciej Michnej z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu WM. Srebrną Honorową Odznaką SIMP został odznaczony dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu WM. Brązową Honorową Odznakę SIMP otrzymał dr inż. Andrzej Duda z Katedry Inżynierii Cieplnej i Procesowej WM. 
 
Odznaczenia wręczyli prezes Zarządu Oddziału SIMP w Krakowie Jan Zagórski oraz wiceprezes Zarządu Oddziału SIMP w Krakowie, członek honorowy SIMP dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK. 
 Doktor Michnej odznaczony przez SIMP  Profesor Zając odznaczony przez SIMP  Doktor Duda odznaczony przez SIMP
 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jest organizacją zrzeszającą ok. 10 tys. inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Historia SIMP sięga 1926 r. Stowarzyszenie składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym (np. Sekcja Spawalnicza, Energetyczna, Sterowania i Napędu Hydraulicznego, Towarzystwo Naukowo-Techniczne Obrabiarek i Narzędzi, Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB).
 
Do celów SIMP należą: działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć wdrożeniowych; podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy; tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych; dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników; popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin; reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych członków; rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych, troska o zabytki kultury i techniki oraz tradycje i dorobek polskiej myśli technicznej; dbałość o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi oraz wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających; propagowanie idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej.
 
 
(mm, bk) 
 
 
Na zdjęciach, osoby uhonorowane przez SIMP, pierwsze trzy zdjęcia począwszy od lewej: prof. Stanisław Młynarski, prof. Andrzej Sobczyk, dr hab. inż. Stanisław Łopata; kolejne trzy zdjęcia, od lewej: dr inż. Maciej Michnej, prof. Grzegorz Zając, dr inż. Andrzej Duda / fot. SIMP