W poniedziałek Politechnika Krakowska wraz z 14 małopolskimi uczelniami zawarły z Województwem Małopolskim i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, porozumienie o współpracy na rzecz wspierania małopolskich innowacji poprzez program Erasmus+. Wydarzenie miało miejsce w czasie seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, które w dniach 16-17 maja odbywało się w Zakopanem. Podczas trzech paneli dyskusyjnych uczestnicy rozmawiali o gospodarczych, akademickich i geopolitycznych aspektach rozwoju regionu. Istotą umowy dotyczącej programu Erasmus+ jest współpraca powstałego niedawno Erasmus+ InnHUB (międzysektorowego centrum innowacji) z małopolskimi uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi.
 
Porozumienie dotyczące wykorzystania możliwości, które daje program Erasmus+, podpisali rektorzy i prorektorzy małopolskich uczelni. W tym gronie, poza Politechniką Krakowską, znalazły się: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Muzyczna, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Ignatianum, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. W imieniu Politechniki Krakowskiej swój podpis pod dokumentem złożył prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał.
 
podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz wspierania innowacji przez Program Erasmus+. Czwarty od prawej stoi prof. Dariusz Bogdał z Politechniki Krakowskiej
 
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, będący kontynuacją europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne oraz prywatne wspierające edukację osób w każdym wieku. Na realizację projektów edukacyjnych w nowej edycji programu Erasmus+ (2021-2027) przeznaczona została kwota w wysokości 26 mld euro, dodatkowo powiększona o około 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych Unii Europejskiej. Środki z programu są o blisko 80 proc. większe niż w poprzedniej edycji (2014-2020). 
 
Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń o jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie. Rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która na arenie międzynarodowej reprezentuje Polskę, a w kraju organizuje nabory i nadzoruje finansowanie projektów. 
 
Na początku kwietnia br. w Krakowie powstało Erasmus+ InnHUB – międzysektorowe centrum innowacji, którego celem jest m.in. promocja programu Erasmus+ i możliwości, jakie dają granty realizowane w jego ramach. InnHUB dąży też do integracji potencjału małopolskich uczelni, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego i przedsiębiorców na rzecz budowania systemu kształcenia i kształtowania kompetencji zawodowych, a także uzyskania w kolejnych konkursach większej liczby dobrej jakości wniosków o dotację z wysokim stopniem rozwiązań innowacyjnych. Porozumienie podpisane w Zakopanem ma umożliwić realizację tego celu. 
 
(bk, mas)
 
 
 
Na zdjęciu, podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz wspierania innowacji przez Program Erasmus+; czwarty od prawej – prof. Dariusz Bogdał / fot. Biuro Prasowe UMWM, KA