Drukuj
 
 
Przedstawiciele 11 polskich szkół wyższych, w tym Politechniki Krakowskiej, a także Sieci Badawczej Łukasiewicz, podpisali porozumienie o utworzeniu Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. ICI 3W będzie upowszechniać ideę 3W (woda, wodór, węgiel) oraz pomagać we wprowadzaniu na rynek nowych technologii wodnych, wodorowych i węglowych. Centrum zajmie się również opracowaniem diagnozy potencjału i przygotowania strategii rozwoju technologii w obszarach 3W. Dodatkowo, ICI 3W zaoferuje usługi konsultingowe. Dokument dotyczący powstania Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji został podpisany 12 maja podczas kongresu Impact’22, który został zorganizowany w Poznaniu. 
 
Podpisanie porozumienia ws. utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. Pierwszy od prawej stoi prof. Dariusz Bogdał Projekt 3W: woda-wodór-węgiel to inicjatywa ogłoszona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 2021 r. Celem projektu jest wsparcie świata nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. Wszystko po to, by zmieniać polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną. Przedsięwzięcie ma aktywizować społeczeństwo, biznes, świat nauki i administrację państwową. Kluczowym elementem realizacji projektu jest powołane niedawno Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W. 
 
Porozumienie w sprawie jego utworzenia podpisali przedstawiciele jedenastu polskich szkół wyższych: Politechniki Krakowskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Opolskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz. W imieniu PK podpis pod dokumentem złożył prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał. 
 
ICI 3W będzie wspierać ośrodki naukowe i polskich badaczy, którzy rozwiązują problemy z dostępem do wody, opracowują sposoby wykorzystania wodoru w transformacji energetycznej, tworzą innowacyjne technologie związane z różnymi postaciami węgla pierwiastkowego: grafenu, nanorurek, fulerenów i innych. Te działania oraz integracja polskich środowisk naukowych, badawczo-rozwojowych i gospodarczych pomoże zwiększyć wartość wyników badań naukowych i zintensyfikować wzrost efektywności procesów ich komercjalizacji jako nowych, innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach życia. 
 Stanowisko laboratoryjne na Wydziale Mechanicznym PK do badań z użyciem wodoru
Interdyscyplinarne Centrum Innowacji będzie m.in. promować doktoraty wdrożeniowe, tworzyć programy studiów oraz szkolenia związane z 3W. Ponadto, wesprze najlepsze rozwiązania z tego sektora. Członkowie Centrum będą opiniować projekty pod kątem ich innowacyjności i zgodności z ideą 3W, a także weryfikować tzw. poziom TRL – Technology Readiness Level. Centrum będzie też efektywnie wspierać start-upy czy spin-offy, które specjalizują się w tematyce 3W. Do zadań ICI 3W należeć będzie organizowanie seminariów, warsztatów naukowych i konferencji, które zwiększą wiedzę na temat inicjatywy 3W i zaprezentują dobre praktyki w tym zakresie. 
 
Przypomnijmy, że Politechnika Krakowska jest jednym z założycieli Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej – stowarzyszenia mającego na celu wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii pozyskiwanej z instalacji OZE oraz wykorzystanie go w energetyce, transporcie, infrastrukturze i przemyśle. Naukowcy z PK od ponad 40 lat prowadzą badania nad wykorzystaniem technologii wodorowych w przemyśle i gospodarce. W latach 2012-2016 na Wydziale Mechanicznym PK, pod kierunkiem prof. Marka Brzeżańskiego, realizowany był ze środków europejskich projekt dotyczący wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych. Dzięki tym pracom Katedra Pojazdów Samochodowych WM PK dysponuje obecnie samodzielnie opracowanym, nowoczesnym systemem wtryskowego zasilania wodorem tłokowych silników spalinowych. Czytaj więcej
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciach, 1) podpisanie porozumienia ws. utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W, pierwszy od prawej – prof. Dariusz Bogdał / fot. idea3w.org; 2) stanowisko laboratoryjne na Wydziale Mechanicznym PK do badań z użyciem wodoru / fot. Jan Zych