Ocena śródokresowa odbędzie się w dniach od 19 do 23 września 2022 roku. Szczegółowy plan oceny uwzględniający dokładne terminy, czas i miejsca spotkań z komisjami, w poszczególnych dyscyplinach, zostanie przedstawiony do 6 września 2022 r.

 

  • Do dn. 9 września 2022 r. (piątek) do godz. 12.00. należy udostępnić, w przydzielonym katalogu na OneDrive, dokumenty niezbędne do oceny śródokresowej (zgodnie z pkt. 11 Informacji dotyczącej oceny śródokresowej 2022).

    Link do indywidualnego dysku zostanie udostępniony poprzez komunikator Teams, w wiadomościach prywatnych.

  • Do dn. 9 września 2022 r. (piątek) do godz. 12.00. należy złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej PK teczkę z kompletem dokumentów.

  • Prezentację multimedialną dotyczącą realizacji indywidualnego planu badawczego należy przygotować na maksymalnie 20 minut.