Drukuj

Ocena śródokresowa odbędzie się w dniach od 19 do 23 września 2022 roku. Szczegółowy plan oceny uwzględniający dokładne terminy, czas i miejsca spotkań z komisjami, w poszczególnych dyscyplinach, zostanie przedstawiony do 6 września 2022 r.