Dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK, dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK oraz dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK otrzymają wsparcie Narodowego Centrum Nauki na realizację projektów zgłoszonych w konkursach OPUS 22 i SONATA 17. NCN ogłosiło listy rankingowe. W dwóch konkursach złożono ponad 3 tys. wniosków, z czego finansowanie otrzyma 589 przedsięwzięć z zakresu badań podstawowych. 
 
OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń związanych z posiadanym stopniem naukowym lub doświadczeniem w prowadzeniu badań. Wszyscy konkurujący ze sobą naukowcy podlegają różnym kryteriom oceny, wśród których znajdują się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter rozwiązania problemu naukowego, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej czy osiągnięcia naukowe kierownika projektu.
 
 
 
logo poziom
 
 
 
W tej edycji konkursu OPUS, oprócz wniosków obejmujących krajowe projekty badawcze, projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, można było składać również wnioski o finansowanie projektów realizowanych we współpracy Lead Agency Procedure w programie Weave. Dzięki tej ścieżce możliwe było zaplanowanie projektu we współpracy z zagranicznymi zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występowały równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave.
 
W konkursie OPUS 22 do NCN wpłynęło 1866 wniosków na łączną kwotę niemal 2,3 mld zł. Finansowanie otrzymało 350 wniosków o wartości niemal 500 mln złotych. Wśród naukowców, którzy otrzymają wsparcie są naukowcy z PK. Dofinansowanie w wysokości 326350 zł na projekt „System monitorowania stanu cieplno-wytrzymałościowego elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem włączania i wyłączania z ruchu” dostanie dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Wsparcie (1 884 560 zł) otrzyma również dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej) na realizację projektu pn. „Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo”. 
 
Konkurs SONATA skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji konkursu złożono 1139 wniosków na łączną kwotę ponad 1 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 239 projektów, których budżet wynosi w sumie ponad 240 mln złotych. W ramach konkursu SONATA 17 swój projekt zrealizuje dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Jej przedsięwzięcie pn. „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów” uzyskał finansowanie w wysokości 1 207 720 zł. 
 
Wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17 można znaleźć na stronie NCN
 
(bk, ncn.gov.pl)