8 czerwca podczas 87. sesji Rady Miasta Krakowa, rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz odebrał z rąk prezesa Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A. Piotra Ziętary statuetkę przyznaną uczelni z okazji 120. rocznicy uruchomienia wodociągu bielańskiego. 
 
Rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz odbiera statuetkę z rąk prezesa Wodociągów Miasta Krakowa Piotra ZiętaryZ okazji, przypadającej w ub. roku 120. rocznicy rozpoczęcia działalności, Wodociągi Miasta Krakowa przygotowały okolicznościowe statuetki, mające trafić na ręce przedstawicieli instytucji, które poprzez swoje wieloletnie działania przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorstwa. Podczas sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 8 czerwca br., prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A. Piotr Ziętara uhonorował statuetkami m.in. cztery krakowskie uczelnie. Oprócz Politechniki Krakowskiej, wśród instytucji nagrodzonych przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. znalazły się Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
 
Wodociągi Miasta Krakowa to największe w Małopolsce przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, obsługujące ponad milion użytkowników. Spółka zarządza 2280 km sieci wodociągowej i 1935 km kanalizacyjnej. Ponadto, odpowiada za dwa zakłady oczyszczania ścieków, pięć lokalnych oczyszczalni, jedną stację termicznej utylizacji osadów, 47 zbiorników wodociągowych, 24 hydrofornie, trzy przepompownie wodociągowe i 77Statuetka z okazji 120. rocznicy powstania krakowskich wodociągów ścieków, a także dwie stacje zlewcze. Krakowska woda uważana jest za drugą na świecie pod względem jakości, tuż za tą dystrybuowaną w Singapurze.
 
14 lutego 1901 r. powstało przedsiębiorstwo Wodociąg Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa. Zakład Uzdatniania Wody czerpał wodę ze złóż wodonośnych w rejonie Bielan, ujmowaną przez 20 wierconych studzien na lewym brzegu Wisły. Długość ówczesnej sieci wodociągowej wynosiła 81 km, a wodę doprowadzano do 206 domowych urządzeń wodociągowych, przy liczbie ludności miasta sięgającej około 85 tys. W 1935 r. powołano przedsiębiorstwo Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. W 1951 r. powstało państwowe Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, które w 1994 r. przekształcono w spółkę pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
 
Politechnika Krakowska współpracuje z miejskim przedsiębiorstwem wodociągowym od wielu lat. W zagadnieniach dotyczących zakresu działania spółki Wodociągi Miasta Krakowa, specjalizuje się przede wszystkim Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki i działająca w jego strukturze Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska. Katedra zajmuje się problemami zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i odpadów, monitoringu i ochrony zasobów wodnych. Jest przygotowana do wykonywania prac o charakterze naukowo-badawczym, technicznym, ekspertyz i opracowań studialnych w zakresie: ujęć wody, pompowni, zbiorników wody czystej i surowej, sieci i instalacji wodociągowych oraz przesyłu wody; sieci i instalacji kanalizacyjnych, zbiorników retencyjnych, przelewów burzowych, syfonów, pompowni kanalizacyjnych; badań niezawodności urządzeń, obiektów oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z optymalizacją ich działania; badań symulacyjnych i eksploatacyjnych funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę; projektowania stref ochronnych ujęć wody powierzchniowej, zapobiegania i badania skutków zanieczyszczeń obszarowych, opracowywania ocen oddziaływania na środowisko; usuwania, utylizacji i składowania odpadów; oczyszczania wody i ścieków, przeróbki osadów ściekowych, odnowy wody ze ścieków do ponownego wykorzystania w przemyśle, prac analitycznych; pomiarów poziomu zanieczyszczenia świetlnego i identyfikacji jego źródeł. 
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych