Drukuj
 
 
Kraków będzie od jutra transportową stolicą Polski. Przez dwa dni (9-10 czerwca) w murach Politechniki Krakowskiej odbywać się będzie VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „MODELLING 2022 – Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu”. W pierwszym dniu obrad zespół ekspertów z Katedry Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej po raz pierwszy publicznie zaprezentuje wyniki swoich analiz dot. rozwoju układu transportowego Krakowa w kontekście poważnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta – budowy nowych tras, osiedli, dzielnic Krakowa. W otwierającej konferencję dyskusji panelowej wezmą udział m.in. Andrzej Kulig, wiceprezydent m. Krakowa i Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego (czwartek 9 czerwca, godz. 10.00, Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze Działownia, ul. Warszawska 24). 
 
modelling 2022 logo– Konferencja MODELLING 2022 to jedno z najważniejszych w Polsce forów wymiany eksperckiej wiedzy na temat planowania transportu, modelowania i prognozowani podróży oraz badań ruchu – mówi prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, głównego organizatora konferencji.  W tegorocznych obradach weźmie udział ponad 160 specjalistów z całego kraju.  W panelach dyskusyjnych uczestniczyć będą nie tylko branżowi eksperci, ale też  przedstawiciele firm i samorządów, dla których ta tematyka jest szczególnie ważna. Obrady poświęcone będą najpilniejszym wyzwaniom stojącym przed sieciami transportu – miejskiego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego. – Poszukujemy coraz bardziej efektywnych rozwiązań transportowych, zmagamy się m.in. z problemami zatłoczenia motoryzacyjnego i pasażerskiego w miastach. Po tym jak sieć drogowa w Polsce w ostatnich kilkunastu latach znacząco się rozwinęła, teraz główny rozwojowy nacisk będziemy kłaść na rozwój transportu szynowego, w miastach będą to  takie  systemy jak metro czy premetro, a być może postawimy na inne, bardziej innowacyjne rozwiązania. Mamy też coraz więcej informatycznych narzędzi do wykorzystania w działaniach na rzecz poprawy jakości podróży. O tym wszystkim będziemy rozmawiać w Krakowie. Obrady w gronie tak wielu naukowców i praktyków branży transportowej będą cenną okazją do wypracowania przyszłościowych rozwiązań – tłumaczy prof. Andrzej Szarata z PK. 
 
Program obrad składa się z kilkudziesięciu referatów i dyskusji w ramach 12 sesji. Wśród najciekawszych prezentacji znajdzie się na pewno ta pt. „Analizy rozwoju układu  transportowego Krakowa w kontekście przyszłych zmian zagospodarowania  przestrzennego”, którą wygłosi w czwartek 9 czerwca podczas pierwszej sesji ( godz. 11.15-12.30) zespół ekspertów z Katedry Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej. We współpracy z Wydziałem Planowania Przestrzennego UMK grupa badaczy Politechniki (prof. Andrzej Szarata, dr inż. Mariusz Dudek, dr inż. Aleksandra Faron, mgr inż. Konrad Chwastek, mgr inż. Arkadiusz Drabicki, Kamila Toboła) prowadziła analizy transportowe w ramach prac nad aktualizacją "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa". Ich celem było  określenie - w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat – wpływu na funkcjonowanie układu transportowego Krakowa inwestycji realizowanych przez rząd i miasto (takich jak droga ekspresowa S7 w kierunku Warszawy, północna obwodnica miasta w ciągu drogi S52, oddanie do eksploatacji linii średnicowej Kraków Główny – Kraków Płaszów, Trasa Łagiewnicka czy tramwaj na Górkę Narodową). 
 
Zajmowaliśmy się też określeniem wpływu na funkcjonowanie sieci transportowej planowanych przez miasto inwestycji w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o projekty „Nowa Huta Przyszłości" czyli rewitalizację terenów po dawnym kombinacie i przeznaczenie ich na nowe funkcje przemysłowe czy  koncepcję "Nowego Miasta", a więc budowy nowej dzielnicy dla około 100 tys. mieszkańców w rejonie Płaszowa i Rybitw wraz z obiektami o funkcji biurowej – mówi dr inż. Mariusz Dudek, kierownik Katedry Systemów Transportowych WIL PK, współautor analiz. Przedmiotem badań naukowców z PK było też zbadanie wpływu planowanych do realizacji w najbliższych latach dużych inwestycji transportowych na funkcjonowanie komunikacji w mieście - ciągu Tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej, Trasy Ciepłowniczej, Trasa Nowobagrowej. – Wykonaliśmy analizy symulacyjne na rok 2050, bo taki jest horyzont czasowy aktualizowanego Studium UiKZP. Analizy obejmowały różne warianty rozwoju układu transportowego, w tym jeden będący całkowicie autorską koncepcją naszego zespołu. Zaproponujemy także autorski scenariusz rozwoju przestrzennego miasta, polegający na większej aktywizacji zagospodarowania wokół węzłów transportowych. Celem analiz było wskazanie sposobów na zapewnienie sprawnej obsługi transportowej mieszkańców i gości Krakowa w jak największym stopniu wykorzystującej transport zbiorowy, co zminimalizuje uciążliwości środowiskowe wynikające z rozwoju miasta – zapowiada dr inż. Mariusz Dudek.  
 
Tegoroczna konferencja będzie także platformą do dyskusji na temat poważnego wpływu pandemii COVID-19 na wzorce transportowe i preferencje podróżowania. Eksperci postarają się odpowiedzieć na pytania: jakie są skutki COVID-19 dla podróżowania zwłaszcza w miastach? Jak odbudować zaufanie pasażerów do podróżowania autobusami, tramwajami, koleją? Jakie szanse na skuteczną walkę z problemami transportowymi stwarza zmiana modelu pracy (np. praca hybrydowa czy zdalna). 
 
Konferencję otworzy w czwartek o godz. 10 dyskusja panelowa pt.: „Rola modelowania podróży w kształtowaniu systemu transportowego” z udziałem Łukasza Smółki, wicemarszałka województwa małopolskiego, Andrzeja Kuliga, zastępcy prezydenta m. Krakowa, Agnieszki Szlubowskiej, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, Mariusza Gizińskiego, naczelnika Wydziału Analiz Kosztów i Korzyści CUPT  oraz profesorów Andrzeja Szaraty i Andrzeja Rudnickiego z Politechniki Krakowskiej. 
 
Konferencję Naukowo-Techniczną „MODELLING 2022 – Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu” organizują Katedra Systemów Transportowych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. 
 
 
Pierwszy dzień konferencji w obiektywie Jana Zycha
 Modelling 1  Modelling 2  Modelling 3
 Modelling 4  Modelling 5  Modelling 6
 
 
(mas)