Podwieszana kładka nad rzeką Skawinką w ciągu Wiślanej Trasy Rowerowej, koncepcja dworca autobusowego na 8 stanowisk wraz z wstępnymi obliczeniami statycznymi czy analiza usterek oraz czasu i kosztu ich usunięcia w budynkach wielorodzinnych – to niektóre z projektów autorstwa studentów Politechniki Krakowskiej, które zdobyły uznanie Kapituły Konkursu dla Młodych Inżynierów organizowanego przez czasopismo „Builder”. 7 czerwca odbyła się gala podsumowująca projekt „Builder for the Future”, skierowany do młodych architektów i inżynierów budownictwa. Podczas wydarzenia poznaliśmy również wyniki Konkursu dla Młodych Architektów. 
 
Wizualizacja projektu autorstwa Mariusza Spyrki i Agaty FlorekKonkurs dla Młodych Inżynierów oraz Konkurs dla Młodych Architektów mają charakter ogólnopolski. Są adresowane do osób lub zespołów (maksymalnie 5 osób). Uczestniczy nie mogą przekroczyć 34. roku życia i – zgodnie z regulaminem – muszą być studentami I lub II stopnia studiów na kierunku budownictwo (wszystkie specjalizacje, m.in.: konstrukcje budowlane i inżynierskie, mosty i budowle podziemne; teoria i komputerowa analiza konstrukcji; inżynieria komunikacyjna; drogi szynowe; inżynieria produkcji budowlanej, organizacja i zarządzanie w budownictwie, inżynieria zrównoważonego rozwoju w budownictwie, geotechnika i drogi, hydrotechnika), architektura oraz architektura wnętrz lub architektura i urbanistyka, uczelni państwowych lub prywatnych albo absolwentami tych kierunków niezależnie od miejsca zatrudnienia. Konkursy składają się z dwóch etapów. Etap I obejmuje ocenę wszystkich nadesłanych prac, które spełniają warunki formalne określone w regulaminie i wyłonienie najlepszych projektów do II etapu. W tej części rywalizacji autorzy prezentują swoje prace przed Kapitułą Konkursową. 
 
W V edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów 2021-2022 i IX edycji Konkursu dla Młodych Architektów 2021-2022, zgłoszone projekty miały stanowić autorską odpowiedź młodych inżynierów lub architektów na wyzwania projektowe we wskazanym przez nich zagadnieniu i przyjętym zakresie. 
 
Laureatów obydwu konkursów poznaliśmy w czasie gali „Builder for the Future” – projektu realizowanego przez czasopismo „Builder” we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi, wiodącymi firmami i szkołami wyższymi. 
 
I nagrodę w wysokości 8 tys. zł w Konkursie dla Młodych Inżynierów zdobył „Projekt podwieszonej kładki nad rzeką Skawinką w ciągu Wiślanej Trasy Rowerowej” autorstwa Mariusza Spyrki (student II roku II stopnia) z Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Agaty Florek (studentka III roku I stopnia) z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Opiekę naukową nad przedsięwzięciem sprawowali pracownicy WIL – dr inż. Bogusław Jarek oraz dr inż. Krzysztof Ostrowski. III wyróżnienie w konkursie zdobył Szymon Grodowicz – autor „Projektu koncepcyjnego dworca autobusowego na 8 stanowisk wraz z wstępnymi obliczeniami statycznymi” (mentor: dr inż. Michał Pazdanowski). W gronie finalistów znaleźli się: Ewa Słupska („Koncepcja drewnianej podwieszanej kładki pieszo-rowerowej w Żywcu”, mentor: dr inż. Mariusz Hebda), Szymon Nowak („Modelowanie BIM budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem programów Revit i Robot”, mentor: dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK), Paweł Wojtas („Projekt budynku restauracyjno-hotelowego wraz z obliczeniami konstrukcyjnymi”, mentor: dr inż. Jacek Dębowski), Łukasz Bukała („Projekt koncepcyjny przebudowy skrzyżowania trzywlotowego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego”, mentor: dr inż. Krystian Woźniak). 
 
Ponadto, firma DOM Construction ufundowała nagrody dodatkowe. Trzy z czterech nagrodzonych prac powstały na Politechnice Krakowskiej: „Analiza usterek oraz czasu i kosztu ich usunięcia w budynkach wielorodzinnych” autorstwa Aleksandry Szadury (mentor: dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK), „Elewacje VETURE jako rozwiązanie ocieplenia na istniejącej warstwie ocieplenia” autorstwa Jakuba Kotlińskiego i Karoliny Imiołek (mentor: dr inż. Aleksander Byrdy), a także wspomniany wcześniej projekt Szymona Nowaka dotyczący modelowania BIM budynku użyteczności publicznej. 
 
7 czerwca poznaliśmy również najlepsze prace w Konkursie dla Młodych Architektów. Wśród finalistów nie mogło zabraknąć studentów Politechniki Krakowskiej. Wysoko oceniona została praca Filipa Sagana „Rewaloryzacja Założenia Pałacowo-Parkowego w Zawieprzycach” (mentorzy: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, dr inż. arch. Dominik Przygodzki), a także projekt, który przygotowała Beata Murdzia – „Adaptacja dawnej torpedowni w Gdyni-Babich Dołach na funkcję hotelową” (mentorzy: dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn, prof. PK, prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich). 
 
 
 
 
Grafika użyta w tekście – wizualizacja projektu autorstwa Mariusza Spyrki i Agaty Florek / builder4future.pl