Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło  pierwszy konkurs w ramach programu „Polska Metrologia”. Do finansowania zakwalifikowano 26 projektów o łącznej wartości ponad 21,2 mln zł, w tym trzy projekty Politechniki Krakowskiej (dwa koordynowane przez Wydział Mechaniczny i jeden realizowany w konsorcjum z Politechniką Poznańską). Wartość dofinansowania dla politechnicznych projektów to blisko 3 mln zł.
 
Projekty PK dotyczyć będą opracowania systemu wirtualnej maszyny współrzędnościowej jako narzędzia optymalizacji strategii pomiarowej oraz wyznaczania niepewności pomiaru współrzędnościowego (dofinansowanie 999 999 zł), opracowania podstaw hierarchicznych pomiarów dużych obiektów inżynierskich z wykorzystaniem metod punktowych i polowych (dofinansowanie 999 900 zł, PK jest liderem konsorcjum) oraz analizy możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w pomiarach nierówności powierzchni (dofinansowanie 999 900 zł, PK jest członkiem konsorcjum).  Pierwszy projekt realizowany będzie przez Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej jako jedynego wykonawcę. Dwa kolejne są częścią agendy badawczej projektu NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej (projekt nr POIR.04.02.00-00-D012/20-00 finansowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany przez Politechnikę Krakowską, Politechnikę Poznańską, Politechnikę Świętokrzyską oraz Politechnikę Warszawską). 
 
Program „Polska Metrologia” został ustanowiony w ubiegłym roku. To wspólna inicjatywa ministra edukacji i nauki oraz prezesa Głównego Urzędu Miar. Celem programu jest wspieranie badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią, wspieranie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, stymulowanie rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także wspieranie rozwoju technologii cyfrowych i zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach. 
 
Do pierwszego konkursu w ramach programu „Polska Metrologia” zgłoszono 83 wnioski. Finansowanie otrzymało 26 projektów, które będą realizowane na 15 uczelniach oraz Instytucie Tele- i Radiotechnicznym Sieci Badawczej Łukasiewicz. 
 
Wyniki konkursu „Polska Metrologia” są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki
 
(ag/mas)