Politechnika Krakowska i Centralne Biuro Antykorupcyjne będą współpracować. List intencyjny w tej sprawie podpisali rektor PK prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz i szef CBA Andrzej Stróżny. 
 
Na zdjęciu rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i szef CBA Andrzej Stróżny Współpraca dotyczyć będzie m.in. podejmowania wspólnych inicjatyw informacyjnych i edukacyjnych służących rozwijaniu i wzmacnianiu postaw etycznych i obywatelskich wśród studentów i absolwentów uczelni. Realizowana będzie przez organizację szkoleń o charakterze świadomościowym, zwiększających wiedzę studentów PK o zjawisku korupcji i promujących właściwe wzorce zachowań. Szkolenia służyć będą też wzmacnianiu kompetencji przyszłych absolwentów PK, którzy w czasie inżynierskiego kształcenia przygotowują się również do pełnienia funkcji kierowniczych i zarządczych w firmach oraz jednostkach państwowych lub samorządowych, kierowania dużymi projektami infrastrukturalnymi, inwestycyjnymi, wykonawczymi, często z wykorzystaniem znacznych publicznych środków finansowych.
 
Jest ważne, by nasi wychowankowie opuszczali uczelnię jako wszechstronnie wykształceni inżynierowie, ale też światli obywatele. Chcemy, by wkraczając na rynek pracy byli świadomi wyzwań, które mogą spotkać w czasie zawodowej kariery i potrafili podejmować decyzje i działania odpowiedzialnie – zgodnie z zasadami prawa i etyki. Temu służyć będzie m.in. organizacja dedykowanych naszym studentom szkoleń z udziałem specjalistów z CBA – mówi rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.   
 
Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) jest służbą specjalną powołaną do prewencji i zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych. Porozumienia o współpracy CBA zawarło już z kilkoma innymi polskimi szkołami wyższymi (m.in. z Wojskową Akademią Techniczną, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską, Politechniką Białostocką, Politechniką Gdańską, Politechniką Rzeszowską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu), a także krakowską AGH. 
 
(mas)
 
 
Na zdjęciu, od lewej: rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i szef CBA Andrzej Stróżny / fot. Jan Zych