Organizatorzy i laureaci konkursu w towarzystwie prorektora ds. ogólnych prof. Tomasza Kapeckiego Studenci architektury z Politechniki Krakowskiej znów podjęli wyzwanie w konkursie „Architektura betonowa – Gra brył – Dom w krajobrazie miejskim”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane wspólnie przez Katedrę Projektowania Architektonicznego WA PK oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu. Wyniki konkursu poznaliśmy 23 czerwca. Jury za najlepsze prace uznało projekty wykonane przez Małgorzatę Maślankę, Kingę Niebieszczańską oraz Magdalenę Konik. 
 
Tematem konkursu dla młodych architektów – studentów II roku 4 semestru studiów na Wydziale Architektury – był dom. Zadanie uczestników polegało na zaprojektowaniu wolnostojącego, jednorodzinnego domu, usytuowanego na wskazanej działce zlokalizowanej na przedmieściach. Główny cel przedsięwzięcia to zaprezentowanie studentom w sposób praktyczny wiedzy w zakresie projektowania architektoniczno-urbanistycznego architektury mieszkaniowej, a przede wszystkim: kompozycji architektonicznej niewielkiego obiektu w określonych warunkach przestrzennych, rozwiązań niewielkiego układu urbanistycznego zabudowy mieszkaniowej, metody projektowania na przykładzie domu jednorodzinnego, rozwiązań funkcjonalnych niewielkiego obiektu, podstaw rozwiązań technicznych, prezentacji i opracowania projektu architektonicznego, a także eseju naukowego i teoretycznego uzasadnienia koncepcji architektonicznej oraz opisu technicznego projektu.
 
Studenckie prace oceniało jury w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, mgr inż. Zbigniew Pilch, dr inż. arch. Anna Mielnik, prof. PK, dr inż. arch. Monika Gała-Walczowska, dr inż. arch. Marek Początko, dr inż. arch. Przemysław Bigaj, mgr inż. arch. Piotr Stalony-Dobrzański, mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha oraz mgr inż. arch. Grzegorz Twardowski. 
 
Nagrodami w konkursie „Architektura betonowa – Gra brył – Dom w krajobrazie miejskim” uhonorowano: Małgorzatę Maślankę, Kingę Niebieszczańską oraz Magdalenę Konik. Jury przyznało również 9 równorzędnych wyróżnień dla: Aleksandry Barańskiej, Małgorzaty Bławut, Wiktorii Brzezińskiej, Dominiki Bekier, Jakuba Miśniakiewicza, Michała Nowaka, Sylwii Nykazy, Natalii Radek i Karoliny Naglarskiej.
 
Wizualizacja projektu Małgorzaty Maślanki Wizualizacja projektu Kingi Niebieszczańskiej Wizualizacja projektu Małgorzaty Konik
 
Studenckie prace można oglądać w kuluarach pierwszego piętra budynku Wydziału Architektury przy ul. Warszawskiej 24 oraz na stronie internetowej: kpa.arch.pk.edu.pl.
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciu, organizatorzy i laureaci konkursu w towarzystwie prorektora ds. ogólnych prof. Tomasza Kapeckiego / fot. Jan Zych
 
Grafiki użyte w tekście – wizualizacje trzech nagrodzonych projektów / Katedra Projektowania Architektonicznego WA PK