Kilka dni temu poznaliśmy kolejnych laureatów konkursu MINIATURA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Inicjatywa służy wsparciu działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do końca lipca. Do tej pory odbyły się trzy nabory. Laureatem MINIATURY 6 jest m.in. dr inż. Tomasz Majka z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. 
 
Tomasz Majka po odebraniu Nagrody im. Prof. Zbigniewa Engela podczas inauguracji 76. roku akademickiego na PKW 6. edycji konkursu MINIATURA można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 do 50 tys. zł. Budżet całego przedsięwzięcia wynosi 20 mln zł. O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.
 
Laureatem jednego z naborów w ramach trwającej edycji konkursu MINIATURA został dr inż. Tomasz Majka z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Naukowiec na projekt  pn. „Chemiczna modyfikacja lignosulfonianu wapnia w kierunku otrzymania antypirenu dla biopolimerów inżynierskich” otrzymał dofinansowanie w wysokości 38 500 zł na badania wstępne i pilotażowe.
 
Dr inż. Tomasz Majka jest pracownikiem Katedry Chemii i Technologii Polimerów WIiTCh PK. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (obecnie: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) oraz Politechniki Krakowskiej. W 2015 r. uzyskał na PK stopień doktora na podstawie rozprawy pt. „Badania nad wytwarzaniem nanokompozytów poliamid-6/montmorylonit o polepszonych właściwościach użytkowych”. Zainteresowania naukowe dr. inż. Tomasza Majki oscylują m.in. wokół: mechaniki, budowy i obsługi maszyn do przetwarzania tworzyw sztucznych, analizy termicznej i palności materiałów polimerowych, metod łączenia i obróbki tworzyw sztucznych, przetwórstwa tworzyw sztucznych, balistyki końcowej. Naukowiec w lutym br. otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. Pracownik PK jest również laureatem Nagrody II stopnia im. Prof. Zbigniewa Engela, która została przyznana w 2020 r. za cykl prac opublikowanych w latach 2017-2019, dotyczących tematyki kompozytów polimerowych, w tym kompozytów z udziałem biopolimerów i polimerów inżynierskich. 
 
 
 
Listę laureatów konkursu MINIATURA 6 można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciu, dr inż. Tomasz Majka po odebraniu Nagrody im. Prof. Zbigniewa Engela podczas inauguracji 76. roku akademickiego na PK (październik 2020 r.) / fot. Jan Zych