Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki powstaje w Krakowie. We współpracę w jego ramach zaangażowana będzie m.in. Politechnika  Krakowska. W czwartek 25 sierpnia 2022 r. list intencyjny w tej sprawie podpisał rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Nowe centrum badawcze powstaje przy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oprócz Politechniki w jego powstanie i późniejszą współpracę zaangażowane będą także Uniwersytet Rolniczy, Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Województwo Małopolskie. 
 
Nowe Centrum, którego budowę zainicjowano 25 sierpnia br. symbolicznym wbiciem łopaty, będzie unikatowym w skali kraju ośrodkiem badań naukowych i projektów rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i badań akustycznych. Podejmowane w nim będą także działania mające na celu zapewnienie równowagi środowiskowej przez wykorzystanie materiałów odpadowych jako komponentów ulepszających właściwości ogniowe i akustyczne materiałów budowalnych. Badać się w nim będzie m.in. najważniejsze właściwości materiałów, związane z: bezpieczeństwem pożarowym w budownictwie (czyli reakcją na ogień, odpornością ogniową ścian oraz badaniem stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne oraz dachy), a także akustyką (w zakresie izolacyjności akustycznej i pochłaniania dźwięku). 
 Przedstawiciele różnych instytucji, wśród nich prof. Andrzej Białkiewicz, podpisują list intencyjny dot. współpracy w ramach Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki  Przedstawiciele różnych instytucji, wśród nich prof. Andrzej Białkiewicz, podpisują list intencyjny dot. współpracy w ramach Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki
 
List intencyjny w sprawie powstania Centrum i współpracy w jego ramach podpisali: dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, rektorzy prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz z Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Jerzy Lis z AGH, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz mł. bryg. mgr inż. poż. Marek Chwała, komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego, a także prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński. 
 
Intencją stworzenia tak szerokiej koalicji prestiżowych podmiotów naukowych wokół idei powstania centrum jest chęć zwiększenia potencjału badawczego i komercjalizacyjnego krakowskiego ośrodka, a także potencjału naukowego członków porozumienia poprzez realizację wspólnych badań i projektów z obszaru zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa.
 
Cieszymy się, że Politechnika Krakowska została partnerem tak unikatowego przedsięwzięcia jak Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki. Wnosimy do niego ekspercką wiedzę naszych naukowców, szczególnie z dyscyplin inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, inżynieria mechaniczna, architektura, w których – jak potwierdziła  właśnie zakończona ewaluacja – nasza uczelnia należy do najlepszych w kraju – podkreśla rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. – Mamy bardzo bogate doświadczenia badawcze i we współpracy z otoczeniem przemysłowym m.in. w obszarze badań materiałów budowlanych i ich bezpieczeństwa, technologii tradycyjnego, energooszczędnego i modułowego budownictwa czy komfortu akustycznego. Liczymy, że współpraca w ramach powstającego Centrum z koalicją tak znakomitych partnerów, przyniesie cenne owoce, nie tylko nam, ale także społeczeństwu i polskiej gospodarce. Taka - obok badań i kształcenia - jest też misja naszej uczelni.
 Fot 3  Symboliczne zainicjowanie budowy Centrum poprzez wbicie łopaty przez przedstawicieli instytucji, które podpisały list intencyjny
 
Nowe centrum powstanie przy Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych przy ul. Cementowej w Krakowie. Inwestycja obejmie budowę hali do badań materiałowych ze strefą badań realizowanych w postaci otwartego ognia oraz badań ogniowych w komorach zamkniętych. Będzie wyposażone także w infrastrukturę do badań izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych w postaci stanowiska do badań pochłaniania dźwięku.  - Wspólnie z najlepszymi krakowskimi uczelniami inicjujemy współpracę nauki i biznesu w nowym wymiarze - podkreślał podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk z  Łukasiewicz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Inwestycja jest  znaczącym dla nas wszystkich przedsięwzięciem, służącym rozwojowi sieci Łukasiewicz, rozwojowi nauki i gospodarki. Dzięki niej będziemy transferować naukę i technologie do biznesu. Będzie tu również zaplecze dla dydaktyki i edukacji. Działalność centrum będzie się skupiać na najważniejszych wyzwaniach dla budownictwa w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii i ochrony środowiska w myśl zasad zrównoważonej gospodarki.
 
Wagę nowej inicjatawy dla regionu podkreślał podczas wydarzenia marszałek Witold Kozłowski: – Województwo Małopolskie staje się członkiem konsorcjum stawiającego sobie za cel utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki. Inwestycja ta wpisuje się w cele strategii rozwoju Małopolski, więc mamy podstawy do sięgania po różnego rodzaju środki. Natomiast rada konsorcjantów, wiedza i doświadczenie skumulowane w naszych instytucjach wyraźnie podnoszą szansę na powodzenie przedsięwzięcia. Liczę bardzo na to, że ta inwestycja przełoży się na intensyfikację badań naukowych i dydaktyki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed hałasem na najwyższym światowym poziomie. 
 
 
(mas)
 
 
 
Na zdjęciach, podpisanie listu intencyjnego dot. współpracy w ramach Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki oraz symboliczne zainicjowanie jego budowy (drugi od lewej: rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz) / fot. Jan Zych