28.07.2022r.
 
W pierwszej połowie czerwca 2022 r. Komisja Ewaluacji Nauki podjęła uchwały w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla podmiotów w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych. Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, w drodze decyzji administracyjnych, przyznał Politechnice Krakowskiej następujące kategorie naukowe:
 

Kat A: architektura i urbanistyka

Kat B+: informatyka techniczna i telekomunikacja                       

Kat A: automatyka, elektronika i elektrotechnika                       

Kat A: inżynieria chemiczna                                                    

Kat A: inżynieria lądowa i transport                                          

Kat A: inżynieria materiałowa                                                  

Kat A: inżynieria mechaniczna                                                  

Kat A: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka