2 września prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej prof. Dariusz Bogdał i prezes Głównego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak podpisali dwa porozumienia o współpracy w ramach projektów realizowanych przez PK dzięki finansowaniu z programu „Polska Metrologia”. W czerwcu Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło pierwszy konkurs związany z nowym programem, który jest wspólną inicjatywą MEiN oraz GUM. Do finansowania zakwalifikowano 26 projektów o łącznej wartości ponad 21,2 mln zł, w tym trzy projekty z udziałem Politechniki Krakowskiej. 
 
Prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej prof. Dariusz Bogdał i prezes Głównego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak trzymają egzemplarze podpisanych przez siebie porozumieńPorozumienia podpisane w piątek między Politechniką Krakowską a Głównym Urzędem Miar związane są z projektem pn. „Opracowanie Systemu Wirtualnej Maszyny Współrzędnościowej jako narzędzia optymalizacji strategii pomiarowej oraz wyznaczania niepewności pomiaru współrzędnościowego” oraz projektem „Opracowanie podstaw hierarchicznych pomiarów dużych obiektów inżynierskich z wykorzystaniem metod punktowych i polowych”. Pierwsze przedsięwzięcie, które z programu „Polska Metrologia” otrzymało dofinansowanie w wysokości 999 999 zł, realizowane będzie przez Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej WM PK jako jedynego wykonawcę. Druga inicjatywa (dofinansowanie 999 900 zł) stanowi agendę badawczą projektu NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej, realizowanego przez Politechnikę Krakowską (lider), Politechnikę Poznańską, Politechnikę Świętokrzyską oraz Politechnikę Warszawską. 
 
Uroczyste podpisanie porozumień pomiędzy Politechniką Krakowską a Głównym Urzędem Miar odbyło się w Sali Rady Wydziału Mechanicznego. W wydarzeniu, poza prorektorem ds. nauki prof. Dariuszem Bogdałem i prezesem GUM prof. Jackiem Semaniakiem, wzięli udział także dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Jerzy A. Sładek, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju GUM Andrzej Kurkiewicz oraz pracownicy Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej – dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK i dr inż. Marcin Krawczyk, prof. PK. 
 
Zawarte porozumienia przewidują aktywny udział pracowników Głównego Urzędu Miar w zespołach projektowych, wymianę wiedzy, konsultacje, doradztwo merytoryczne w zakresie metrologii wielkości geometrycznych oraz metrologii współrzędnościowej, a także publikację artykułów na temat realizowanych na Politechnice projektów i ich wyników w czasopiśmie naukowym GUM. Planowanym rezultatem współpracy dwóch podmiotów będzie również wdrożenie wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych w trakcie projektów realizowanych w ramach programu „Polska Metrologia”.
 
Program „Polska Metrologia” został ustanowiony w ub. roku. To wspólna inicjatywa ministra edukacji i nauki oraz prezesa Głównego Urzędu Miar. Celem programu jest wspieranie badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią, wspieranie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, stymulowanie rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także wspieranie rozwoju technologii cyfrowych i zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach. Program „Polska Metrologia” zakłada realizację projektów przy ścisłej współpracy z Głównym Urzędem Miar. 
 
(bk, am)
 
 
Na zdjęciu, prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej prof. Dariusz Bogdał i prezes Głównego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak / fot. Agnieszka Mościcka