Dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej znalazła się w gronie piętnastu finalistów Nagród Naukowych „Polityki” – programu stypendialnego Fundacji Tygodnika „Polityka”, skierowanego do młodych naukowców. W tegorocznej, 22. edycji konkursu, wpłynęło blisko 300 zgłoszeń. 16 października poznamy laureatów. 
 
Maria KurańskaFundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi swój program stypendialny. Od 2011 r. funkcjonuje on pn. Nagród Naukowych „Polityki” (wcześniej – program „Zostańcie z nami!”). Poprzez akcję prowadzoną na łamach tygodnika, redakcja „Polityki” stara się promować wartościowy wzór kariery na przekór popkulturowym trendom, kładąc szczególny nacisk na intelekt i pracowitość. Spośród setek kandydatur, co roku Kapituła Profesorska – zasiadają w niej wybitni przedstawiciele nauki, kultury i sztuki – wyłania piętnaście osób w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu. Pięciu laureatów wskazanych przez Kapitułę Obywatelską, składającą się z osób mocno zaangażowanych w życie obywatelskie, otrzymuje Nagrodę Naukową – stypendia w wysokości 15 tys. zł. Przewidziano również dziesięć nagród finałowych po 5 tys. zł. Grono naukowców wyróżnionych w konkursie „Polityki” liczy już 362 osoby.
 
Dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne) z Katedry Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej znalazła się w kategorii nauki techniczne obok dr hab. inż. Żanety Świderskiej-Chadaj (Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej) i dr inż. arch. Anny Miśniakiewicz (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej). 
 
Maria Kurańska ukończyła studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej na kierunku technologia chemiczna. W 2010 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera (praca dyplomowa pt. „Spienione kompozyty poliuretanowe z włóknami naturalnymi”, promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak). W 2014 r. obroniła pracę doktorską „Porowate materiały poliuretanowe z udziałem surowców naturalnych” (promotor: prof. Aleksander Prociak). W takcie studiów doktoranckich dwukrotnie nagradzana „Stypendium naukowym dla młodych doktorów Politechniki Krakowskiej”. Była też stypendystką programu „Doctus – Małopolski Fundusz Stypendialny dla doktorantów”. Odbyła dwa trzymiesięczne staże zagraniczne w Latvian State Institute of Wood Chemistry w Rydze. W związku z udziałem w międzynarodowym projekcie, realizowanym w latach 2013-2016, przebywała na miesięcznym stażu naukowym na National University of Mar del Plata w Argentynie.
 
W 2014 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów. Od 2017 r. pracuje tam na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego. W październiku 2021 r. Rada Naukowa Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK podjęła uchwałę w sprawie nadania Marii Kurańskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria chemiczna (osiągnięcie naukowe: „Recykling chemiczny oleju posmażalniczego i zastosowanie hydroksylowych pochodnych oleju odpadowego do wytwarzania pianek poliuretanowych o strukturze otwarto- i zamkniętokomórkowej”). 
 
Główne kierunki badań realizowanych przez dr hab. inż. Marię Kurańską, prof. PK dotyczą otrzymywania i badania właściwości kompozytów poliuretanowych z udziałem napełniaczy pochodzenia naturalnego oraz pianek poliuretanowych na bazie polioli syntezowanych z olejów roślinnych, w tym także zużytych olejów posmażalniczych. Badaczka opublikowała ponad 50 prac naukowych. W swoim dorobku ma ponadto współudział w kilku monografiach naukowych. Uczestniczyła w 11 projektach realizowanych w ramach programów badawczych krajowych i międzynarodowych. 
 
Prof. Maria Kurańska wielokrotnie była doceniana za swoją działalność naukową, m.in. w 2018 r. otrzymała wyróżnienie specjalne w 9. edycji konkursu „Innowacja jest Kobietą”. Została również wyróżniona przez tygodnik „Wysokie obcasy” i znalazła się na liście pięćdziesięciu kobiet, które zmieniają świat na lepsze. Jest laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec Przyszłości”. W 2021 r. zdobyła nagrodę internautów w plebiscycie organizowanym przez markę Lirene pn. „Kobieta. Innowacja. Natura. Eko-innowacje dla lepszego jutra”. Jest laureatką Nagrody Rektora PK dla najmłodszego wypromowanego doktora (2014 r.) oraz Nagrody Rektora PK dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego (2021 r.). 
 
Więcej informacji o finalistach Nagród Naukowych „Polityki”: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe
 
(bk)