SEMESTR ZIMOWY

SEMESTR LETNI

od 1 października 2022 r.
do 26 lutego 2023 r.

od 27 lutego do 30 września 2023 r.

1. okresy zajęć dydaktycznych:

1. okresy zajęć dydaktycznych:

od 1 października do 5 października 2022 r.

 

od 7 października do 30 października 2022 r.

 

od 3 listopada do 10 listopada 2022 r.

 

od 12 listopada do 22 grudnia 2022 r.

 

od 3 stycznia do 5 stycznia 2023 r.

 

od 7 stycznia do 29 stycznia 2023 r.

od 27 lutego do 23 marca 2023 r.

 

od 25 marca do 5 kwietnia 2023 r.

 

od 12 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r.

 

od 4 maja do 9 maja 2023 r.

 

od 11 maja do 27 maja 2023 r.

 

od 29 maja do 7 czerwca 2023 r.

 

9 czerwca do 16 czerwca 2023 r.

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

6 października 2022 r.
(Inauguracja roku akademickiego)

 

od 31 października do 2 listopada 2022 r.

(Święto Wszystkich Świętych)

 

11 listopada 2022 r.

(Narodowe Święto Niepodległości)


od 23 grudnia 2022 r. do 2 stycznia 2023 r.
(przerwa świąteczna – Boże Narodzenie)

6 stycznia 2023 r.

(Święto Trzech Króli)

24 marca 2023 r. (Bieg Kościuszkowski)

od 6 kwietnia do 11 kwietnia 2023 r.
(przerwa świąteczna – Wielkanoc)

od 1 maja do 3 maja 2023 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)

10 maja 2023 r. (Święto Szkoły)

28 maja 2023 r. (Zielone Świątki)

8 czerwca 2023 r. (Boże Ciało)

3. sesja egzaminacyjna:

3. sesja egzaminacyjna:

od 30 stycznia do 12 lutego 2023 r. 

od 17 czerwca do 30 czerwca 2023 r.

4. poprawkowa sesja egzaminacyjna:

4. wakacje letnie:

       od 13 lutego do 20 lutego 2023 r.

      od 1 lipca do 31 sierpnia 2023 r.
 5. wakacje zimowe: 5. poprawkowa sesja egzaminacyjna:
      od 21 lutego do 26 lutego 2023 r.
      od 1 września do 14 września 2023 r.
6. ustala się ostateczne terminy: 6. ustala się ostateczne terminy:

1) zaliczenia semestru zimowego:

   20 lutego 2023 r.


2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów oraz doktorantów na semestr letni:

     21 lutego 2023 r.

1) zaliczenia semestru letniego:
                 
   

     14 września 2023 r.

 

 

2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów i doktorantów na rok akademicki 2023/24:


                     
     15 września 2023 r.

 


Organizację ostatniego semestru studiów ustala dziekan na zasadach określonych w § 11 ust. 5 „Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 46/d/05/2019 z 29 maja 2019 r. z późn.zm.

W przypadku prowadzenia przez Politechnikę Krakowską studiów wspólnych z uczelnią zagraniczną, organizacja roku może uwzględniać terminy wynikające z wymogów uczelni partnerskiej, określone w umowie stanowiącej podstawę prowadzonych studiów wspólnych. Dziekan ustala organizację roku dla studiów wspólnych i podaje do wiadomości publicznej co najmniej cztery miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Ustala się, że pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się 3 października 2022 r.) oraz pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 27 lutego 2023 r.) są tygodniami nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.

 

Zobacz: Organizacja roku akademickiego 2022/2023